Kystfort
http://www.kystfort.com/forum/

Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?
http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=7132
Page 1 of 1

Author:  borge.mohus [ 09 Oct 2017 20:36 ]
Post subject:  Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Fra lokalavisa Fosna-folket i dag.
http://www.fosna-folket.no/nyheter/2017 ... 424525.ece
Dette er en "pluss"-artikkel, så den er lesbar kun for betalere.

Ørland kommune har planlagt et boligfelt der R632 /R633 ligger.
JEF er forøvrig intervjuet, og kan eventuelt supplere med informasjon ?

Forøvrig tror jeg FF har knabbet et bilde fra meg som jeg la på forumet.
Sammenlign disse:
download/file.php?id=42668
http://www.fosna-folket.no/incoming/art ... 7414_o.jpg

Børge

Author:  AYF [ 10 Oct 2017 7:19 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Veldig trist om dette ødelegges...Unike saker

Author:  borge.mohus [ 10 Oct 2017 8:20 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Jeg vil gjerne opplyse om at Fosna-folket beklager at de har brukt bilder fra Kystfort.com,
og at de ønsker å gjøre opp for seg.
Jeg synes det var et ryddig svar. :bra:

Børge

Author:  AYF [ 10 Oct 2017 10:23 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

https://www.aftenposten.no/norge/i/e7Py ... egistreres

Author:  J E F [ 10 Oct 2017 18:22 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Legger ut et notat jeg skrev i mai 2015 og som gikk som vedlegg til Ørland kommunes søknad om midler til merking av kulturminner.
Kanskje noen i kommunen burde lese det en gang til :-)
Attachment:
Bevaringsverdige krigsetterlatenskaper i Ørland kommune.pdf

Author:  borge.mohus [ 10 Oct 2017 19:58 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Vanskelig å finne noe om dette JEF nevner på Ørland kommune sine sider, men fant noe på Innsyn.
"Utgående brev"
http://84.49.104.166/eInnsynKULT/Regist ... seId=38232
med påfølgende "inngående brev" med avslag.
http://84.49.104.166/eInnsyn/RegistryEn ... ils/250101 og
http://84.49.104.166/eInnsyn/RegistryEn ... ils/250102

(Edit: PS. linkene virker ikke hele døgnet. SIkkert en backup som kjører)

Vanskelig å si hvordan dette er behandlet.

Børge

Author:  borge.mohus [ 19 Oct 2017 14:08 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Still standing :-D
Jeg passerte Kleivan og så konturene av noen maskiner der i dag nå som løvet har falt av.
Det er fortsatt inntakt, men siden sist jeg var der er det laget en slags parkeringsplass like ved.
Traktorer og noe utstyr var lagret, så det var det som trigget.

Børge

Author:  borge.mohus [ 12 Apr 2018 21:11 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... ils/292762
Da har det det kommet innspill i saken fra de som ønsker å bevare. :bravo

Vi får bare følge med på http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... seId=45114
og på http://84.49.104.166/eInnsyn/dmb
En del ting er tilgangsbeskyttet i forbindelse med anbudsrunden.
(det er ikke alltid disse sidene virker grunnet backup. Prøv igjen litt senere)

Børge

Author:  AYF [ 13 Apr 2018 9:02 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Da får vi håpe forsvarskommunen ser den historiske verdien i denne M19 /m tilhørende stillinger.. Kun noen få bevarte i Europa..

Author:  borge.mohus [ 03 May 2018 21:49 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Da ser det ut som anbudsrunden er avgjort.
http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... ils/293934
http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... ils/293168
Litt vanskelig å lese hva Rambøll har sendt inn anbud på, og hvordan det er tenkt gjennomført.
Mye er tilgangsbegrenset.

Følg med :m16:
Børge

Author:  borge.mohus [ 04 Jul 2018 10:54 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

https://www.orland.kommune.no/nyheter/v ... 20444.aspx
Da ser det ut som saken har kommet litt lengre, men det er fortsatt ikke mulig å lese hva de har tenkt å gjøre.
Børge

Author:  borge.mohus [ 15 Jul 2018 21:32 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Det ser ut til å bli møte på Ørland kultursenter om saken 20 aug kl 18
http://84.49.104.166/eInnsyn/RegistryEn ... ils/297305
http://84.49.104.166/eInnsyn/RegistryEn ... seId=45114

Børge

Author:  borge.mohus [ 27 Nov 2018 21:33 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Innspill i saken fra JEF 23/11-2018
http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... ils/303714
Bra JEF :bravo

Jeg finner også en uttalelse i et referat fra Ørland kommune i et prosjektmøte 17/9-2018
http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... ils/300091
" Kulturminner. Registrering av anlegg fra krigen. Kaller det ikke «krigsminner». "

2/10-2018 kommer det en uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune/seksjon plan
http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... ils/300979
Her går det fram at det etableres hensynssone i 4 områder, hvor panserkuppelen inngår i H570-4.
Det er kanskje fylkeskommunen som er mest interessert i bevaring ?

På meg virker det som kommunen hurtigst mulig vil få i gang prosessen, på bakgrunn av prosjektmøtet.
"Det anses fremdeles ikke nødvendig med planprogram og/eller konsekvensutredning"
"Aktuelt å bare flytte gjerdet, uten at areal blir overdratt"
"Nye undersøkelser av naturmangfold? Trengs ikke – det er gjort tilstrekkelige
vurderinger av området"
"Registrering av anlegg fra krigen. Kaller det ikke «krigsminner»."

TIl info, kan det hende at linkene ikke virker hele døgnet. Muligens pga backup ? Prøv senere

Børge

Author:  borge.mohus [ 22 Apr 2019 20:19 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Høring ser ut til å legges ut snart.
http://84.49.104.166/eInnsyn/registryen ... ils/310955
Jeg har ikke fått lest alt ennå, så andre kan også sette seg inn i dokumentene.

Men for meg ser det ut som en positiv ting:
"Kjente krigsminner innen
planområdet er også gitt hensynssone, som skal hindre at disse etterlatenskapene blir fjernet
eller endret."

Børge

Author:  borge.mohus [ 20 Aug 2019 19:30 ]
Post subject:  Re: Støttepunkt Berg på Ørlandet blir kanskje boligfelt ?

Da skal det behandles i Planutvalget i morgen 21/8-2019 http://84.49.104.166/eInnsyn/Dmb/DmbMee ... ingId=2209
Nesten 400 sider med saksdokumenter, men scroll ned til side 128 kap 6.6 i møteinnkallingen.
http://84.49.104.166/eInnsyn/Dmb/ShowDm ... tTypeId=MI
Sitat:
*****
Hensynssone H570-2, 3 og 4, gjelder rester av militære anlegg fra 1940-45, (bunker for
Maskinbombekaster (M19) og en Sechsscharten-panserkuppel, samt et minnesmerke reist etter krigen).
Det må ikke foretas noen inngrep i marka eller som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle
nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt, og må godkjennes av regional
kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).
*****
Børge

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/