View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Sep 2020 23:08Reply to topic  [ 3 posts ] 
 Nyoppdaget "Tyskerhule" Lillehammer 
Author Message

Joined: 24 Mar 2008 10:08
Posts: 15
Fra GD 5 november 2017Oppdaget ukjent tyskerhule i Lillehammer

En boligutbygger boret seg ned i et til nå ukjent hulrom. Gamle kartskisser tyder på at utbyggeren kan ha funnet en ny, til nå hemmelig hule fra andre verdenskrig.


Foto: Aleksander MyklebustAv Aleksander Myklebust

Publisert
Publisert: 5. november 2017
DEL 
Vanndråper drypper ujevnt fra taket, mens møllen flakser rundt inne i de mørke tyskerhulene nedenfor Solhøgda. De tre tyskerhulene i lia nedenfor Solhøgda og Røyslimoen er et kjent utfluktssted for mange lillehamringer. Hulene ble laget av russiske krigsfanger i regi av tyskerne under andre verdenskrig. Muligens var de planlagt å skulle kobles til Solhøgda hotell, hvor tyskerne holdt til, og fungere som rømningsveier. Hulene ble gravd horisontalt innover i lia omtrent 50 meter nedenfor hotellet. Den største hulen er 30–40 meter dyp, 6–8 meter bred og 4–5 meter høy.

Et ukjent rom

Nå kan imidlertid en ny bit av norsk krigshistorie ha blitt oppdaget i samme område. Under arbeidet med de nye boligblokkene på Solhøgda, ble det nemlig boret fram et nytt, og til nå ukjent, rom.

Hulrommet ligger på samme sted som den planlagte tunnelen er inntegnet på denne skissen. Kartet er laget av den norske etterretningstjenesten under krigen og viser hvordan de mente at tyskerne planla å bygge anlegget fram til 1947. Krigen endte imidlertid som kjent to år tidligere, i 1945, og inntil nå har det vært ukjent at tunnelen som går inn fra motsatt side av de allerede kjente hulene kanskje eksisterer.Annonse
Denne skissen, fra norsk etterretningstjeneste, viser hvordan nordmennene antok at tyskerne ville bygge anlegget på Solhøgda.

Denne skissen, fra norsk etterretningstjeneste, viser hvordan nordmennene antok at tyskerne ville bygge anlegget på Solhøgda.

– Boret seg inn i hulrom

– Det er mye fjell i området, og da det skulle sprenges grøfter for å legge rør, ble det boret ned i tunnelinngangen fra østsida. Anleggsarbeideren fra Løype anleggsdrift merket at boret støtte på luft. Arbeidet ble så stoppet for befaring med kommune og fylkeskommune. Det ble besluttet å legge om rørtraseen for å unngå skader på tunnelen. Borehullet er støpt og tettet igjen, sier prosjektleder i Veidekke, Stig Melbø, om den spesielle hendelsen.

Etter at dette ble oppdaget har både forsvaret og kulturminnemyndighetene blitt brakt inn i prosessen.

– Vi har forholdt oss til tilbakemeldingen fra fylkeskommune og kommune for å unngå å komme borti hulene, etter anbefaling fra Forsvarsbygg via Oppland fylkeskommune, sier Melbø.

Konklusjonen fra forsvaret og kulturminnemyndighetene er fremdeles ikke klar.

Det var under utbyggingen av dette området at utbyggeren borret seg ned til et til nå ukjent hulrom under Solhøgda.

Det var under utbyggingen av dette området at utbyggeren borret seg ned til et til nå ukjent hulrom under Solhøgda. Foto: Aleksander Myklebust

- Kulturhistorisk svært interessant

– Jeg bekrefter at det ble gjort et slikt funn under arbeidet med å grave ledningsnett til den nye bebyggelsen på Solhøgda. Funnet er kulturhistorisk svært interessant og kommunen vil nok registrere dette som i alle fall lokalt verneverdig. Vi avventer også tilbakemelding fra kulturarvenheten i fylkeskommunen om anlegget kan være nasjonalt verneverdig, sier Gunhild Stugaard i Lillehammer kommune.

Hun forteller at kommunen er i gang med å registrere nye kulturminner og kulturmiljøer i forbindelse med revisjon av byplanen og kommuneplanens arealdel.

– Spesielt er kulturminner fra krigshistorien framhevet i dette arbeidet. Lillehammer har en betydningsfull historie fra siste del av krigen og gjenværende lokaliteter, byggverk og anlegg fra denne tiden vil registreres som verneverdige.

Historikken til tunnelene under og like etter krigen er lite kjent. Mange steder valgte den tyske okkupasjonsmakten å dumpe eller grave ned granater og annet farlig materiale. Derfor ble det bestemt at borehullene skulle bli tettet igjen og tildekkes og at rørene skulle omlegges for å unngå at de skulle støte på hulen.

Tyskerhulene like under Solhøgda har lenge vært et populært turmål. De tre kjente åpningene ligger i skråningen nedenfor området der det nå bygges nye boliger.

Tyskerhulene like under Solhøgda har lenge vært et populært turmål. De tre kjente åpningene ligger i skråningen nedenfor området der det nå bygges nye boliger. Foto: Aleksander Myklebust

På innsiden av tyskerhulene under Solhøgda på Røyslimoen.

På innsiden av tyskerhulene under Solhøgda på Røyslimoen. Foto: Aleksander Myklebust

Kan inneholde eksplosivt materiale

Ifølge Stugaard er det ingen som vet verken hvor mye som er gravd eller om det kan være forurensningsproblematikk eller eksplosivt materiale i tunnelene. Derfor har de valgt å beholde hulrommet tildekket inntil videre. Hun avviser imidlertid ikke at det kan bli aktuelt å åpne det igjen ved en senere anledning.

– Det kan på et senere tidspunkt bli aktuelt å undersøke anlegget nærmere, men dette må avklares med både forsvaret og kulturminnemyndighetene. Dette vil uansett ta tid og vil kreve ressurser og kompetanse som kommunen ikke besitter.


01:47


Vannet drypper jevnt og trutt inne i tyskerhulene. Her har noen satt ut en gryte for å samle opp noen av dråpene.

Vannet drypper jevnt og trutt inne i tyskerhulene. Her har noen satt ut en gryte for å samle opp noen av dråpene. Foto: Aleksander Myklebust

Ikke automatisk fredet

Det er fremdeles usikkert hvilken kulturminneverdi dette anlegget har. Derfor vil det foreløpig ikke ha noen direkte innvirkning på utbyggingsprosjektet på Solhøgda. Utbyggeren har imidlertid ansvar for å rapportere dersom det blir gjort ytterligere funn.

Stugaard er godt fornøyd med utbyggers opptreden i denne saken, og forteller at det var de som først varslet om funnet.

– Vi har hatt effektiv og konstruktiv dialog både med utbygger og kulturminnemyndigheter i denne saken.

Ettersom tyskerhulene er for nye til å falle inn under automatisk fredede kulturminner i kulturminneloven, har det ikke vært noe tema fra fylkeskommunens side å verne anlegget. Det forteller Nina Hildre, som er arkeolog i fylkeskommunen.

Også fylkeskommunen har imidlertid vært på befaring og registrert funnet i den nasjonale kulturminnebasen.

Grønn mose leder deg inn i de mørke hulene der møllen flakser og vanndråpene drypper urytmisk.

Grønn mose leder deg inn i de mørke hulene der møllen flakser og vanndråpene drypper urytmisk. Foto: Aleksander Myklebust

Artikkeltags
 Nyheter
Solhøgda
Lillehammer
kulturvern
historie
Krigshistorie
røyslimoen
nyhetsvarsel


Oppdaget ukjent tyskerhule i Lillehammer

En boligutbygger boret seg ned i et til nå ukjent hulrom. Gamle kartskisser tyder på at utbyggeren kan ha funnet en ny, til nå hemmelig hule fra andre verdenskrig.


Foto: Aleksander MyklebustAv Aleksander Myklebust

Publisert
Publisert: 5. november 2017
DEL 
nyhetsvarsel


08 Nov 2017 8:28
Profile

Joined: 24 Mar 2008 10:08
Posts: 15
Attachment:
Anlegg+Sollih%25C3%25B8gda+pr_+Lillehammer+%25281%2529-page-001.jpg


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


08 Nov 2017 11:50
Profile

Joined: 25 Oct 2017 14:44
Posts: 1
ser ikke bildene?


09 Nov 2017 15:04
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF