View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Dec 2019 11:45Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Spinne-Sperrbatterien (torpedobatterier) 
Author Message
Moderator
User avatar

Joined: 02 Mar 2006 20:20
Posts: 2183
[Mod]
Enkelte relevante tråder fra Kystfort Quiz slått i sammen med denne tråden.

_________________
Mvh
Tormod


19 Jan 2015 23:29
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 31 Jan 2005 23:01
Posts: 3441
Location: Trondheim
Leser om disse torpedobunkerne på Strib i gamle danske aviser. morro lesning

Middelfart Social-Demokrat
Fredag den 22. Juni 1945
Torpedostationen i Strib.
8 Meter lange, radiostyrede Tprpedoer var parat til at blive sendt ud i Bæltet.

November Maaned sidste Aar begyndte Tyskerne at bygge en Torpedostation i Strib. Omraadet blev siden stærkt bevogtet, og kun faa vidste noget om, hvad der virkelig skulde foregaa. Paa den mest benyttede Badestrand i Strib, Nordenstranden, Delvis ind i Skrænterne blev der bygget 8 Garagelignende Bygninger - og oppe paa Skræntens Top blev der indrettet 4 mindre Bunkers.

Nu har Frihedskæmperne forlængst overtaget Bevogtningen af Torpedostationen, og vi har faaet Lov til at se lidt nærmere paa, hvad det hele bestaar af. I hver af de 8 Garager ligger en kæmpemæssig Torpedo paa et rullende Underlag. Torpedoen er ca. 8 Meter lang og omtrent 1 Meter i Diameter, Fortil er en Sprængladning, som fylder ca. 1 Meter. Ellers optages Resten af Torpedoen af de maskinelle Anlæg. Torpedoen drives frem med komprimeret Luft, og fra hver af de otte Garager fører en betonstøbt Bane ud mod Vandet, ad hvilken Torpedoen kunde køre.

Oppe i Skrænterne ligger 4 smaa Bunkers. De er godt camouflerede og beskyttet. Kun en smal Stribe tillader at se ud over Indsejlingen ved Lillebælt. Fra disse Bunkers var det Meningen, at Torpedoerne skulde styres. Her er Apparater, med hvilke det af radioteknisk Vej havde været muligt at dirigere Torpedoerne mod Skibe. Apparaterne lader forstaa, at man kunde dirigere saavel Retning som Dybde. Selv i Sikkerhed vilde en enkelt Mand herfra have kunnet dirigere en vældig Sprængladning mod de Skibe, som forsøgte at sejle ind i Lillebælt ad denne Vej.

Det vides med nogenlunde Sikkerhed, at Tyskerne ved en enkelt Lejlighed forsøgte at prøve Anlægget i Praksis, men forsøger glippede, og Torpedoen sank et eller andet Sted i Bæltet.

Hele Anlægget var saa nyt og uprøvet, at det endnu ikke virkede, som det skulde, men der behøver næppe at være Tvivl om, at var Kapitulationen ikke kommet forinden skulde Tyskerne nok have faaet dette djævlske Vaaben til at virke - med mindre Royal Air-Force var kommet Tyskerne i Forkøbet og havde pulvariseret det hele; thi den vestfyenske Modstandsbevægelse havde tilstillet Englænderne en detallieret Plan over hele Anlægget.


________________

Og en "liten" notis ang. "Maria" som vil bevare disse :)

Strib turistforening v/ Formanden Malermester Johs. Petersen - uddrag af dagbøger m.v. -
torpedo bunkerne vedrørende:
Badestrandens fredning, som synes at være en af byens redningsplanker, men som fru Hansen (Forstanderinden på husholdningsskolen "Klejsgaard"), i sin uforstand nok gerne vilde ødelægge Tænk at hun vil bevare de af tyskerne anbragte cement-torpedo-bunkers, som ligger på og i høj grad skæmmer vor dejlige badestrand og de høje skrænter langs denne. Netop i denne tid er det jo det altoverskyggende "Dagens spørgsmål", om overfredningsnævnet vil vedtage at, de skal fjernes - eller om "Marie" skal sejre og bevare disse grimme tysker-minder,

Hr. Turistchef Mogens Lietenberg, København. Strib de 29 juni 1949
TAK for deres venlige brev af 7-4-1949, hvoraf det fremgår at de har haft forbindelse med overfredningsnævnet og derfra modtaget meddelelse om at nævnet i den nærmeste fremtid vil besigtige den skade som tyskerne har forvoldt vor dejlige badestrand.
Det glæder os at Turistforeningen for Danmark vil være tilstede ved denne lejlighed og hjælpe Strib Turistforening og Vejlby sogneråd i vore bestræbelser for at få fjernet tyskernes grimme efterladenskaber, således som arbejdsministeriets konditioner var affattet, dog at vi her godt kunde tænke os at lade de i strandarealet anbragte cementveje blive liggende, disse er jo allerede næsten helt tilsandede og virker således ikke skræmmende og kan under en stormflod måske, virke beskyttende mod havets angreb. men de 12 cement torpedobunkers og de langs strandpromenaden anbragte skydeskår med tilhørende nedgange må absolut fjernes og som nævnt i arbejdsministeriets konditioner, skrænten og strand føres tilbage i den skikkelse det hele var i før tyskernes vandalisme. ....
Strib turistforening har ansat, og lønnet en tilsynsførende med det naturfredede strandareal, hvortil også kommunens strandareal hører.
Der kunde måske også være anledning til for nævnet at se på det rækværk som fru Hansen, Klejsgård har opsat ved nordenbrovejen og den bebyggelse som fruen har foretaget på det fredede areal samt de affaldsdynger der er anbragt ved skræntens fod og ved enkelte bunkers ?

Dagbogsnotater:
30 august 1949: Fru Maries sidste kraftanstrengelser, for at bevare tyskernes torpedobunkers, var jo, at forbyde entreprenør Bækgård at grave i hendes høje skrænt. - I dag har Arbejdsministeriets repræsentant været her og sat fruen på plads og det synes som om hun endelig engang har måttet bøje sig for overmagten.
I går begyndte Bækgård at grave fra skydeskårene, som skal væltes ned af den høje skrænt for så at sprænges nede på det fredede strandareal. - Nu kommer der vel så endelig fart på arbejdet med fjernelsen af tyskerminderne.

10 oktober 1949: Så er alle tolv bunkers og alle skydeskårene sprængt i stumper og stykker. - bunkerne blev opmurede i portåbningerne! murværket anbragtes med en bue indad på ca. ½ meter, de blev derpå forsynet med 8 sprængladninger, anbragt under det alentykke loft og så pumpede man dem, en efter en, fulde af havvand og så foregik sprængningerne, idet en ledning var ført ind i en nabobunkers og her sluttede man den elektriske kontakt og de alentykke cementvægge og lofter sprang i stumper og stykker mens murestenene og vandet røg i luften og helt ned til stranden og spredtes over strandarealet . - Nu foregår finsprængningerne og der bortkøres en stor del og resten begraves i skræntens fod og i det naturfredede areal. - Cementvejene bliver ikke fjernede idet man regner med at de vil blive tildækkede af flyvesand.
Der er sket henvendelse til fredningsnævnet for Assens amt om at tage forholdene i øjesyn og påtale hvis man går det fredede areal for nær, og ligeledes være med til at fastlægge grænsen imellem den "høje skrænt" og det fredede "offentlige", strandareal, hvortil adgangen er en livsbetingelse for vor by.
10 november 1949: Fjernelsen af de tyske fæstningsværker er nu tilendebragt, men der bør dog til forårsdag, sås noget frø, der kan spire og gro og dække de grimme ar som er efterladt.

Strib d. 15 november 1949
I et brev til turistforeningen for Danmark fremgår det at, "nu er bunkerne og skydeskårene bortsprængt,, men der er desværre begravet en hel del i det naturfredede strandareal - det var jo ikke meningen"


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Grunnlegger TKIN Kystfort.com
Leder for Fosen Forsvarsforening


17 Feb 2016 23:57
Profile WWW
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6135
Location: Bergen
Stutzpunkt wrote:
[Mod]Enkelte relevante tråder fra Kystfort Quiz slått i sammen med denne tråden.
Tittelen burde også vært endret til feks "Spinne-Sperrbatterien".


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


18 Feb 2016 13:44
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF