View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Apr 2021 13:00Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 MKB 3./511 Bjarköy 
Author Message

Joined: 03 Mar 2009 23:42
Posts: 973
Location: Tromsø
Reguleringsplanen for hyttefeltet i "Batteriet" ble vedtatt på et nærmest hemmelig hastemøte i Bjarkøy kommunestyre den 13. juli, uten at kulturvernmyndigheten fikk anledning til å gi sin innstilling. Vedtaket er ugyldig og kan påklages, men det vil alltid være en fare for at gravemaskinene står klare så snart klagefristen er gått ut. Klagefristen er 22.august. Klagen sendes Bjarkøy kommune. Det haster, folkens!!

https://www.bjarkoy.kommune.no/Plankart ... melser.pdf

NB! Når det i planbestemmelsene står at krigsminnene skal "sikres", så betyr det gjenfylling/destruksjon.


18 Aug 2011 18:26
Profile

Joined: 25 Sep 2007 23:47
Posts: 331
Location: Tromsø
Har noen ide til tekst.
Eller er det nok å skrive jeg protesterer?
Da krigsminnene ikke er registrert .........


19 Aug 2011 23:48
Profile
Har sendt klage på vedtaket til Bjarkøy kommune og riksantikvaren. Har lest rapporten fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, og mener den gir et godt grunnlag for å påklage kommunestyrets vedtak.
Her er alt på fortet registrert og kartlagt, samt arkeologens konklusjon: Den planlagte utbyggingen må stilles i bero,og alternativ plan utredes.
Meget underlig at kommunestyret ikke har vektlagt dette.
Sigfred R.


20 Aug 2011 0:29

Joined: 25 Sep 2007 23:47
Posts: 331
Location: Tromsø
Bra Rasmus.


20 Aug 2011 0:47
Profile
HER er planutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.Snakk om "overkjørsel" av innkomene innsigelser! Eneste forandting var et forslag fremmet av en av representantene om fri adgang for almenheten til området.Vedtatt med 7 mot 6 stemmer....
Sigfred R.


20 Aug 2011 21:45
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6250
Location: Bergen
Riksantikvaren påklager kommunens vedtak:
http://burns.idium.no/riksantikvaren.no ... ;ID=130590


31 Aug 2011 13:14
Profile
User avatar

Joined: 30 Sep 2009 10:27
Posts: 669
Location: Bærum
Hurra, bravo Rasmus :bravo
Dette forumet og vi brukere er med på å heve interessen for ex Tyske og Norske kystfort blir vi mange nok og argumenterer godt nok blir vi og lokal historielag tilslutt tatt hensyn til. Det motsatte er at ingen bryr seg så da forsvinner det i det stille.

_________________
Mvh
AndersHJ
Mine ferdige Sketchup modeller klikk her


31 Aug 2011 14:04
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 26 Dec 2007 22:12
Posts: 2663
Location: Ullensaker
Natter wrote:
Riksantikvaren påklager kommunens vedtak:
http://burns.idium.no/riksantikvaren.no ... ;ID=130590


Det var jo et relativt krast klagebrev :D Virket nesten som om de hadde gjort det meste feil? Gjenstår jo likevel å se om kommunen kommer til å ignorere klagen, eller om de faktisk vil avvente videre framgang i saken til klagen er avgjort.

_________________
--
Tommy


31 Aug 2011 16:11
Profile
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6250
Location: Bergen
Fra gårsdagens Harstad Tidende:


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


07 Sep 2011 19:25
Profile

Joined: 03 Mar 2009 23:42
Posts: 973
Location: Tromsø
TommyG wrote:
Natter wrote:
Riksantikvaren påklager kommunens vedtak:
http://burns.idium.no/riksantikvaren.no ... ;ID=130590


Det var jo et relativt krast klagebrev :D Virket nesten som om de hadde gjort det meste feil? Gjenstår jo likevel å se om kommunen kommer til å ignorere klagen, eller om de faktisk vil avvente videre framgang i saken til klagen er avgjort.


Kommunen har gjort "det meste" feil, og med det hastverket de har hatt med å imøtekomme utbyggeren risikerer de at hele planprosessen må kjøres på nytt. Det er fylkesmannen som behandler klagene, men Riksantikvaren kan gripe inn og verne området.

Klagen fra Riksantikvaren fikk forøvrig oppsettende virkning, dvs. at gravearbeidene ikke kan starte før klagen er behandlet og reguleringsplanen er godkjent.


07 Sep 2011 19:57
Profile

Joined: 16 Feb 2012 22:09
Posts: 7
Hei
Det er utvikling på Bjarkøy.
Det ser ut for at dette går bra. :)
Det gamle får bestå intill videre.


16 Feb 2012 22:32
Profile

Joined: 03 Mar 2009 23:42
Posts: 973
Location: Tromsø
Riksantikvaren har den 13.2. fattet vedtak om midlertidig fredning av det tyske kystfortet på Bjarkøy. Vedtaket omfatter mesteparten av anlegget og det er hensikten å få vedtatt en bevaringsplan som sikrer hele fortet og at en planlagt hytteutbygging kan foregå uten at den kommer i konflikt med krigsminnene. Dette må anses som første skritt mot permanent fredning.

Bjarkøy er antagelig det eneste tyske fortet i Nord-Norge (der det ikke har vært norsk etterbruk) som har oppnådd fredningsstatus. En begivenhet med andre ord.


23 Feb 2012 14:33
Profile
Mener å ha sett en uttalelse fra Bjarkøy,(Hålogaland Avis(?),januar), om at "riksantikvaren kan ikke få bestemme utviklingen i Bjarkøy".
Avisen ligger ikke på nett,så jeg får ikke dokumentert uttalelsen, eller om den kom fra politikere/administresjon i Bjarkøy.
Er det mulig å "overkjøre" riksantikvaren?
Sigfred R.


23 Feb 2012 15:20

Joined: 03 Mar 2009 23:42
Posts: 973
Location: Tromsø
Saksgangen (fritt etter hukommelsen) var at kommunen i fjor sommer vedtok en reguleringsplan med hytter i fortsområdet. De hadde da ikke innhentet uttalelse fra kulturvernmyndighetene slik de er pliktige til. På det grunnlag påklaget riksantikvaren kommunens vedtak til fylkesmannen. I et forsøk på å unngå en tidkrevende klageomgang inngikk riksantikvaren og ordfører i Bjarkøy en avtale om å utarbeide en ny reguleringsplan der hyttefeltet ble flyttet litt lenger opp i terrenget slik at den sentrale delen av fortsområdet ble bevart. Da kommunestyret deretter skulle behandle klagen før oversendelse til fylkesmannen kunne de velge mellom å fastholde opprinnelig vedtak, eller å vedta å starte ny planbehandling slik ordføreren hadde avtalt med riksantikvaren. Det første medfører at klagen må behandles av fylkesmannen, ny planbehandling betyr at klagen kan trekkes tilbake. Kommunestyret inklusive ordføreren (!) valgte det første. Dermed ble klagen oversendt fylkesmannen. Det var etter dette kommunestyremøtet en av medlemmene uttalte noe i retning av riksantikvaren ikke fikk styre utviklingen i Bjarkøy. Kommunestyret valgte altså en løsning der de oppnår det stikk motsatte av hva de sier de ønsker: Fortgang i utbyggingssaken. Det hører med til historien at hytteutbyggeren var innstilt på å få til en løsning slik det ble skissert av riksantikvaren.

Riksantikvarens fredningsvedtak kan bare oppheves av miljøverndepartementet.


23 Feb 2012 16:03
Profile

Joined: 16 Feb 2012 22:09
Posts: 7
Hei.
Saken har tatt en endret vei imot fredning av 3./511
Vedtaket tillater ikke hytte bygging og natur område beskrives som ett for svakt vern.

Det blir en helt ny saksgang som skal føre frem til fredning. I dette er det nå anledning til å delta med dokumentasjon og aktiviteter osv for å styrke batteriets ferd mot ett varig vern.

Det blir nok ikke så lett for lokal politikerene å "kjøre over RA". Det er jo mulig å klage til miljøvern departementet / her er jo RA fag instansen. Klagen skal først til RA for evaluering osv.

RA er helt sikkert åpen for utspill som har gode dokumentasjoner i sitt grunnlag.


23 Feb 2012 17:53
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF