View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2020 23:48Reply to topic  [ 15 posts ] 
 HKB 33./976 (18/557) Hessen 
Author Message

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Tenkte at siden jeg allerede var i gang med å legge ut bilder fra batteriet på Tueneset, så kunne jeg også legge ut bilder fra hærkystbatteriet på Stavneset, som også ligger på Hessøya, og ligger kun 15-20 minutts gåtur fra Tueneset.

-------------------------------------------------------------------------------------

23 Juni 1941 blir batteriet inspisert av Generalmajor Rosenbuch som var Armee Pionier-Führer han meldte at hovedskytset som var fire stk. 10,5cm Schneider feltkanoner, var klar til innsats i foreløpige feltmessige stillinger. Ingen brakker var da oppført, og mannskapet var inkvatert i nærliggende hus, skolen på Hessa. Kun en mindre styrke på 19 mann holdt til ved batteriet også om natten, i byggeskur.

Fra høsten 1941 og frem til Mai 1942 blir det oppført brakker ved batteriet, av et lokalt entrepenørfirma fra Ålesund. Byggingen av stillinger og bunkere blir utført at tyske Festungsbau-pionierer, 80 norske arbeidere og 120 krigsfanger, de fleste fra krigsfangeleiren i Skarbøvika (Hessøya).

Batteriet hadde først betegnelsen HKB 18/557, men fra Januar 1943 hadde det betegnelsen 33/976. Batteriet var underlagt artillerigruppe Ålesund, og batterisjefen var Oberleutnant Buser, fra August 1941.

Etter krigen var batteriet i bruk av Heimevernet i en periode, og det var planer om å oppruste området og bruke det som treningsleir. Dette ble det ikke noe av, og i 1960 ble fire av brakken flyttet til Heimevernets leir på Ørskog, hvor de fortsatt gjør nytte.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bevæpning pr. 1943:

4 stk. 10,5cm K331(f) Schneider Feltkanoner.
1 stk. 7,5cm Feltkanon, Fransk.
2 stk. 2cm Luftvernkanoner, Flak-38.
3 stk. Mitraljøser, Norske.
6 stk. Maskingevær (hvorav 2 norske).
1 stk. 60cm Lyskaster.

Bevæpning pr. Mars 1945:

4 stk. 10,5cm K331(f) Schneider Feltkanoner.
1 stk. 7,5cm Feltkanon, Fransk.
1 stk. 4,5cm Panservernkanon, Russisk.
2 stk. 2cm Luftvernkanoner, Flak-38.
5 stk. Maskingevær.
20 stk. Flammekastere, AbWflW-41.
2 stk. 60cm Lyskastere.

-------------------------------------------------------------------------------------

Pr. i dag så er området hvor flere av kanonstillignene, ammunisjonslager/bunkere, skytestillinger og brakkene lå, i bruk av Hessa Idrettslag, og to fotballbaner ligger den dag i dag, hvor flere av stillingene, brakkene osv. lå. Jeg har kun klart å finne spor av 1 av de feltmessige 10,5cm stillingene fra 1941, mens stillingene i betong ble bygget. Fire midlertidige stillinger utført i terrenget av jord/stein ble brukt midlertidig inntil stillingene i betong var ferdig. Har funnet noen spor av en av disse. Fordypning i bakken og rester etter opplødd stein osv.
Det som er interessant ved Stavneset, i forhold til andre batteri på Sunnmøre, er at alle kanonene ved batteriet (8stk tilsammen) hadde stillinger av betong. Pr. i dag så er det kun en 10,5 stilling som er helt intakt, en er delvis intakt og gjenmurt, en ligger under gressbanen til Hessa IL, og en er rasert og ligger delvis under grusbanen til Hessa IL. Stillingen for 7,5cm Feltkanon ligger også under gressbanen, samt to ammunisjonslagre, hvorav ett var trolig en bunker, og ett, et feltmessig utført bunkerlignende lager. Stillingen for 4,5cm Panservernkanon er delvis intakt, overgrodd osv. og er kun en enkel stilling, dvs. en platting i betong med et lite brystvern av oppmurt stein.
Av de 7 bunkerne som var der, er 5 stk intakt, og 4 av de tilgjengelige. Dette gjelder kommandobunkeren, en ammobunker like bak den eneste 10,5cm stillingen som er intakt, en dekningsbunker i tilknytning en 2cm stilling, samt en større dekningsbunker ved grunnmurene til offiserbrakken. 10,5cm stillingene på Stavneset fra ulik andre typer 10,5 stillinger, og var unike. De inneholdt blant annet, små dekningsmurer inne i selve stillingen, samt flere små rom i bakre del for ammunisjon og dekning. Små skytestillinger var også innebygd i stillingene.

----------------------------------------------------------------------------


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Last edited by Jokeren on 28 Feb 2011 20:40, edited 3 times in total.29 Dec 2008 3:17
Profile

Joined: 25 Sep 2006 20:07
Posts: 1757
Location: Bergen
Post 
Lurer litt på det du ser på bildet. Noe aning på hva det har vært, eller i hvilken anledning det er satt opp ?
Paul S.


29 Dec 2008 11:44
Profile

Joined: 09 Nov 2007 23:12
Posts: 717
Location: Bjugn
Jokeren wrote:
Batteriet hadde først betegnelsen HKB 18/557, men fra Januar 1943 hadde det betegnelsen 33/976.


Tallet 18 du referer til er et intern rekkefølgenummer som ble brukt for å "holde tunga rett i munnen" vårdagene 1941 da alle disse batteriene med sine tresifrede nummer ankom. Systemet ble så vidt jeg vet kun brukt i Midt-Norge. Systemet hang med en tid fremover i 1941, men falt så bort når alt var på plass. Formelt het det aktuelle batteriet kun HKB 557 før ombenevningen i 1943.

_________________
JEF


29 Dec 2008 15:03
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Post 
Paul S. wrote:
Lurer litt på det du ser på bildet. Noe aning på hva det har vært, eller i hvilken anledning det er satt opp ?
Paul S.


Tyskerne skal visst hatt en skytebane like ved der den muren på bildet er. Mener på at man kan se kulehull noen steder på den også. Har blitt fortalt at den ble lite brukt, men at navnene på de som bygget den er inrisset på platen om jeg ikke tar helt feil.Er det noen som har gamle bilder fra Stavneset, fra før fotballbanene ble anlagt der, før de fleste kanonstillingene ble gjenfylt og rasert?


29 Dec 2008 15:59
Profile

Joined: 25 Sep 2006 20:07
Posts: 1757
Location: Bergen
Post 
Quote:
Tyskerne skal visst hatt en skytebane like ved der den muren på bildet er. Mener på at man kan se kulehull noen steder på den også. Har blitt fortalt at den ble lite brukt, men at navnene på de som bygget den er inrisset på platen om jeg ikke tar helt feil.

Takker for info :-)
Paul S.


29 Dec 2008 17:07
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Post 
Paul S. wrote:
Quote:
Tyskerne skal visst hatt en skytebane like ved der den muren på bildet er. Mener på at man kan se kulehull noen steder på den også. Har blitt fortalt at den ble lite brukt, men at navnene på de som bygget den er inrisset på platen om jeg ikke tar helt feil.

Takker for info :-)
Paul S.


Har blitt fortalt at i en kort periode så skal det ha stått et skur i det området også, og MG i luftvernsoppsett. Trolig kun MG på stativ, eventuelt i en feltmessig uført stilling. Har ikke funnet spor etter noen skytestilling i det området, verken i betong eller feltmessig.

Skal legge ut flere bilder fra Stavneset senere i dag, inkludert den helt intakte 10,5cm stillingen, samt bilder av det som er igjen av de to stillingene som er rasert og gjenfylt.

Jeg mener på jeg har et bilde av krigsfanger som bygger kommandobunkeren på Stavneset et sted i e bok. Skal se litt etter og eventuelt scanne.


29 Dec 2008 17:52
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Post 
Har ennå en haug med bilder. Her kommer de... :D


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


29 Dec 2008 23:30
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Post 
Her kommer det mer... PDT_Armataz_01_18


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


29 Dec 2008 23:32
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Post 
Kommer snart flere bilder fra Stavneset. En del feltmessig utførte skytestillinger av stein/jord osv. som ligger litt oppi fjellsiden som fremdeles skal være delvis intakt.

Jeg lurer også på om det er noen som har liggende bilder fra Stavneset under krigen, eller i etterkrigstiden, før det ble anlagt fotballbaner, klubbhus osv.


09 Apr 2009 15:45
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Her er et luftfoto fra 1947 som viser HKB 33./976 - Hessen / Stavneset.

Stort sett alle brakkene og kanonstillingene er intakt her. I 1950 planla Heimevernet å ta ibruk området som treningsleir. Dette ble det ikke noe av, men noen av brakkene ble flyttet til Ørskogfjellet hvor de i mange år etter krigen var i Hemevernets eie.

Under er et bilde av samme flyfoto men m. hvor kanonstillinger, Kommandobunker, lyskasterstilling osv. er avmerket m. fargekoder og forklaring.

I tillegg til den ene 60cm Lyskasteren som er avmerket med rosa fargekode, så lå der nok en 60cm lyskasterstilling nede v. selve Stavneset, utenfor kartet desverre. Denne var nedgravd i bakken m. opplødd stein i kantene. Ca 2x3 meter. Det ser ut til at 60cm Lyskasteren som er innenfor kartets omkrets, fremdeles er i stillingen sin faktisk. Litt usikker når det gjelder kanonene.
7,5 stillingen ligger den dag i dag sammen m. en mindre ammobunker og noen grunnmurer, under fotballbanen til Hessa I.L. Den ene 10,5 stillingen (den lengst til høyre), ligger delvis under parkeringsplassen til Hessa I.L. Men en av ammobunkerne i bakre del er fremdeles synlig. Den 10,5 stillingen (nr to fra venstre) som ligger i forkant av kommandobunkeren er i dag rasert og gjenfylt under grusbanen til Hessa I.L.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


08 Apr 2012 13:34
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
Hei J E F! Har du forresten tyske kart / våpenoversikt herfra? :)

Hadde vært artig å sett et tyskt kart fra dette fortet.


26 May 2013 21:52
Profile

Joined: 09 Nov 2007 23:12
Posts: 717
Location: Bjugn
Jokeren wrote:
Hei J E F! Har du forresten tyske kart / våpenoversikt herfra? :)

Hadde vært artig å sett et tyskt kart fra dette fortet.


Her er et minekart.
Attachment:
Hessen-minekart.jpg

Våpenutrustningen var:
4x10,5 cm K331(f)
1x75 mm feltkanon(f)
1x45 mm PAK (r)
5x MG (n) (to forskjellige modeller)
2 x 60 cm LK
2x20 mm Flak 38
20x AbwFl.W. 41


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
JEF


26 May 2013 22:33
Profile

Joined: 19 Oct 2008 18:16
Posts: 287
Location: Ålesund
J E F wrote:
Jokeren wrote:
Hei J E F! Har du forresten tyske kart / våpenoversikt herfra? :)

Hadde vært artig å sett et tyskt kart fra dette fortet.


Her er et minekart.
Attachment:
Hessen-minekart.jpg

Våpenutrustningen var:
4x10,5 cm K331(f)
1x75 mm feltkanon(f)
1x45 mm PAK (r)
5x MG (n) (to forskjellige modeller)
2 x 60 cm LK
2x20 mm Flak 38
20x AbwFl.W. 41
Tusen takk, dette er gull verdt. :) Ser at ifølge kartet ligger den ene Flak-stillingen nedenfor 7,5cm feltkanon-stillingen. Dette må ha vært en midlertidig standplass, siden stillingen i betong ligger rett nedenfør den østligste "smg"-stillingen.

Hvor var 4,5cm PAK(r) plassert? Kan ikke finne den noe sted på kartet. Eller var det vanlig at den kun var en del av utrustningen v. kystfort, som ble plassert i terrenget der det evntuelt var nødvendig?

Kanonstilling 2 er jevnet m. jorden eller nedgravd, under grusbanen til Hessa I.L. kanonstilling 4 ligger delvis under parkeringsplassen og klubbhuset til Hessa I.L. og kun ett av ammo-rommene i bakkant av kanonstillingen er intakt og synlig. 7,5cm-stillingen og flere av brakke-grunnmurene ligger dessverre under kunstgressbanen til Hessa I.L. og forøvrig. Mye feltmessige mg-stillinger. "smg"/MG-stilling v. kanonstilling 2 er nok også under grusbanen vil jeg tro.


28 May 2013 21:45
Profile
User avatar

Joined: 26 Nov 2006 11:58
Posts: 2724
Location: Sandefjord
Hei Jokeren, du har jo lagt inn bilder av det meste men jeg fant denne.


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Mvh
Yngvar


24 Jul 2014 15:49
Profile WWW
User avatar

Joined: 25 Feb 2007 18:51
Posts: 6213
Location: Bergen
Kartskisse:


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Informasjon som ikke deles, går tapt!


26 Jan 2017 12:02
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 15 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF