View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Sep 2020 11:54This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 7 posts ] 
 ARTILLERIGRUPPE KARMØY - SYD HKAA IV/978 
Author Message
User avatar

Joined: 23 Jun 2007 21:41
Posts: 1033
Location: 5501 Haugesund
ARTILLERIGRUPPE KARMØY-SÜD


Artillerigruppe Karmöy-Süd ble opprettet i juli 1944. Sjef for gruppen var Hauptmann Schultze, med kommandoplass i Skudeneshavn. Foruten staben i Skudeneshavn bestod artillerigruppen av fem anlegg som var oppsatt med tjueen kystartillerikanoner. Kaliberet på hovedskytset varierte fra 12 til 15,5 centimeter. I tillegg hadde anleggene luftvernkanoner, nærforvarskanoner, bombekastere, lyskastere og flammekastere. Batteriene i Karmøy-Syd var sjøfrontbatterier, der batteriene på vestsiden også hadde ansvar for å beskytte tysk skipsfart vest av Karmøy. Før denne artillerigruppen ble opprettet, sorterte batteriene på Sør-Karmøy under artillerigrupper i Stavanger.


HKAA IV/978 hadde følgende anlegg:KILDER
- Jan Egil Fjørtoft, Tyske kystfort i Norge (ISBN: 82-990879-1-3)
- Arquebus krigshistorisk museum


LENKER
Kystfort.com/Forum: Støttepunkt, bunkere, ObservasjonsPoster og annen infrastruktur på Haugalandet


Last edited by Arquebus on 06 Jan 2009 9:22, edited 3 times in total.30 Aug 2007 21:57
Profile WWW
User avatar

Joined: 23 Jun 2007 21:41
Posts: 1033
Location: 5501 Haugesund
HKB SKUDENES


HOVEDSKYTS
- 6 stk. 15,5cm. K416(f) (Tysk betegnelse)
- Kaliber: 15,5 cm
- Vekt: 8.710kg. (oppsatt i stilling)
- Skuddvidde: 14.000 meter
- Prosjektilvekt: 43 - 45 kg. (kunne skyte gammel og ny ammo.)
- Skuddtakt: 3 skudd/min.
- Utgangshastighet: 655 m/sek.
- Sideretting: 5° (i lavetten) 360° (på kanonplattformen)
- Elevasjon -5° – +42°
- Fransk betegnelse: Canon de 155 L modèle 1917 Schneider
- Modell 1917


LUFTVERN
- 1 stk. 2 cm FLAK 38


NÆRFORSVAR
- 1 stk. 2 cm KwK
- 2 stk. 5 cm KwK i sokkellavett
- 1 stk. 7,5 cm F.K(n)
- 2 stk. 6 cm bombekastere (f)
- 1 stk. middels flammekaster (M. Fl.W. 42)
- 8 stk. lette flammekastere (Fl.W 41)
- 3 stk. s. MG(n)
- 1 stk. l.MG(n)ANDRE STRIDSMIDLER
- 1 stk. 150 cm lyskaster
- 2 stk. 60 cm lyskaster
- 3 stk. avstandsmålere
- 1 stk. E-Uhr 42H
- 1 stk. 20 cm Marine Einheits Scheinwerfer (ESW)
BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Dette var et områdebatteri som ble satt opp på Falnes ved Skudenes i 1941 med seks franske 15 cm kanoner med en skuddvidde på 14.000 meter. Beliggenheten gav god oversikt over området vest av Karmøy og Boknafjorden.
Stridsoppdrag for HKB Skudenes var å beskytte området rundt sørspissen av Karmøy med innseilingen til Boknafjorden mellom Kvitsøy og Karmøy og innseiling til Haugesund fra sør. Kanonene stod i åpne stillinger og ildledningssentralen var relativt svakt bygget. Ildledningsutstyret ved batteriet var sannsynligvis en 3-4 meter stereoavstandsmåler. Brakkene ved batteriet var av god kvalitet. Ytterst ved fyrtårnet på Falnes stod en 150 cm lyskaster som en del av anlegget. Tyskerne hadde også en signalstasjon i bygningene ved fyrstasjonen. Under krigen var fyrene slukket. Det var derfor ingen normal drift ved fyret.
En signallyskaster, ett ”Wetterdienstgerät” (utstyr for å registrere meteorologiske data) to tåkelurer og to radiosendere tyder på at de også har hatt kapasitet til å kommunisere med konvoier/skipstrafikk på veg nordover.


BESKRIVELSE AV HOVEDSKYTSET
Hovedskytset på Falnes var en gammel fransk feltkanon fra Første verdenskrig. Den praktiske rekkevidden på disse kanonene varierte fra 14.000 til 17.000 meter. Forskjellen i skuddvidden ved disse batteriene hadde å gjøre med kanonstillingen, det vil si hvor stor høyderetting man kunne stille inn før kanonene dundret inn i betongen i stillingen på grunn av rekylen.

Kanonene ble avhendet som skrap etter krigen.


KILDER
- Arquebus krigshistorisk museum
- Jan Egil Fjørtoft
- Tyske Kystfort i Norge (Agder Presse 1982)
- Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008


LENKER
Kystfort.com/Forum: HKB 1/978 Skudenes
Kommandoplass: Norge i 3D (Krever Java installert) og Norge i bilder (32 V 287928 6563538, klikkbar lenke i 2009)


BILDER
En må en være registrert og pålogget for å se alle bildene på Kystfort.com


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Last edited by Arquebus on 09 Oct 2010 18:15, edited 5 times in total.12 Nov 2008 16:06
Profile WWW
User avatar

Joined: 23 Jun 2007 21:41
Posts: 1033
Location: 5501 Haugesund
HKB BOKN


HOVEDSKYTS
- 4 stk. 10,5 cm K332(f) (tysk betegnelse)
- Kaliber:10,5 cm
- Vekt: 4.762 kg.
- Skuddvidde: 16.000 meter (i tysk sokkellavett)
- Prosjektilvekt: 16 kg.
- Skuddtakt: 5 skudd/min.
- Utgangshastighet: 750 m/sek
- Sideretting: 360° (i tysk sokkellavett)
- Elevasjon 0° – +47,8°
- Fabrikat: Schneider
- Modell: Canon de 105 L mle 1936 Schneider


LUFTVERN
- 2 stk. 2,0 cm FLAK 38


NÆRFORSVAR
- 1 stk. 7,5 cm F.K.(n) m/1901 i feltlavett
- 1 stk. 4,5 cm F.K. sannsynligvis Pak 184(r)
- 1 stk. 8,0 cm BK


ANDRE STRIDSMIDLER
- 1 stk. 150 cm lyskaster
- 1 stk. 60 cm lyskaster


BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Loten var et sjøfrontbatteri på vestsiden av Bokn med fire franske 10,5 cm kanoner som ble tatt i bruk i mai 1941. Stridsoppdrag var å beskytte deler av innseilingen til Skudefjorden, Boknafjorden og innseiling til Haugesund fra sør. Anlegget bestod i 1945 av tjueto brakker med sengeplass til 150 mann, fire åpne hovedkanonstillinger, kommandobunker og ca. femten andre bunkere. Det spesielle med Bokn var at det ikke fantes elektrisk linjenett ved batteriet. Det eneste som fantes av elektrisitet var et aggregat som ga strøm til belysning av kjøkken og spisebrakke, samt til en pumpe fra vannbrønnen til spisebrakken. Batteriet på Bokn var det eneste i distriktet som tyskerne hadde delvis uskadeliggjort før kapitulasjonen ved at sluttstykkene til artillerikanonene manglet da norske styrker overtok i 1945


BESKRIVELSE AV HOVEDSKYTSET
Hovedartilleriet på Loten var en god feltkanon innført i den franske hæren i 1936, faktisk den mest moderne franske 105 mm kanonen i 1940. De kanonene som overlevde kampene i 1940, ble tatt som tysk krigsbytte og over halvparten ble overført til det tyske kystartilleriet i Norge. Som feltkanon var den montert på en lavett med to store gummihjul. Dekkene var fylt med et gummilignende stoff slik at de ikke kunne punktere. Som tysk kystartilleri ble kanonene i utgangspunktet festet med gummihjulene på en enkel dreieskive. Selv i den opprinnelige feltlavetten kunne kanonen siderettes 50 grader uten å flytte manuelt på kanonlavetten, og dette gjorde kanonen egnet som kystartilleri.
Mot slutten av krigen var disse kanonene i ferd med å bli bygget om i tyskproduserte sokkellavetter med doble splintskjold, noe som oppgraderte kanonen til ekte kystartilleri. På denne lavetten kunne man dreie kanonen 360 grader i stillingen. Nå kunne man følge målet kontinuerlig med retteutstyret på lavetten og avgi ild direkte mot målet. På Bokn ble alle kanonene satt i sokkellavetter før krigen sluttet. Totalt 95 kanoner av denne typen ble tatt til Norge og montert i 24 kystbatterier.


KILDER
- Arquebus krigshistorisk museum
- Jan Egil Fjørtoft
- Tyske Kystfort i Norge (Agder Presse 1982)
- Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008LENKER
Kystfort.com/Forum: HKB 2/978 Bokn og her.
Kommandoplass: Norge i 3D (Krever Java installert) og Norge i bilder (32 V 293730 6563704, klikkbar lenke i 2009)


BILDER
En må en være registrert og pålogget for å se alle bildene på Kystfort.com


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Last edited by Arquebus on 13 Nov 2008 18:13, edited 2 times in total.12 Nov 2008 16:15
Profile WWW
User avatar

Joined: 23 Jun 2007 21:41
Posts: 1033
Location: 5501 Haugesund
HKB SYRE


HOVEDSKYTS
- 5stk. 12,2 cm L/46 K390/2(r) (tysk betegnelse)
- Kaliber: 12,2 cm
- Vekt: 7.117 kg. (oppsatt i stilling)
- Skuddvidde: 20.400 meter
- Prosjektilvekt: 25 kg.
- Skuddtakt: 5 – 6 skudd/min.
- Utgangshastighet: 800 m/sek
- Sideretting: 58° i lavetten, 360° (på kanonplattformen)
- Elevasjon -2° – +65°
- Fabrikat: Flere russiske produsenter.
- Modell: 122 mm Pushka obr. 1931/37g


LUFTVERN
- 3 stk. 2,0 cm FLAK 38


NÆRFORSVAR
- 1 stk. 5,0cm KwK i sokkellavett
- 1 stk. 4,7 cm Pak 181(f)


ANDRE STRIDSMIDLER
- 1 stk. 150 cm lyskaster
- 1 stk. 60 cm lyskaster


BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Dette var et sjøfrontbatteri på Syre på Karmøy med fem 12,2 cm sovjet-russiske feltkanoner. Batteriet ble tatt i bruk i mars 1943. Under Syre lå også en tropp med to 12,0 cm tårnkanoner i Skudeneshavn. Kanonene hadde tyskerne tatt fra de gamle norske grensefestningene på Trøgstad i Østfold.
Kanonene ved batteriet på Syre var oppsatt i åpne stillinger uten annen beskyttelse enn kamuflasje, men skytset var godt med stor skuddtakt og rekkevidde. Stridsoppdrag var i hovedsak å beskytte skipstrafikken vest av Karmøy når Karmsundet var sperret av miner. De 13 brakkene ved batteriet var ikke av særlig god kvalitet, men ildledingssentralen/OP og bunkere var solide av tykk, armert betong.
Batteriet hadde én. 60 cm og én 150 cm lyskaster. Anlegget hadde egen stall, smie, bilgarasje og grisehus.
I dag fremstår HKB Syre som et av de mest imponerende anleggene i Haugesundsområdet. De solide stålarmerte betongbunkerne står som de gjorde under krigen, selv om norske myndigheter etter 1945 fjernet panserdørene. Den enorme kommandobunkeren er et imponerende skue der den fremdeles speider etter allierte invasjonsstyrker utover havet. Kontrasten mellom dette solide anlegget og den værbitte vestkysten av Karmøy med storhavet like utenfor gjør et besøk på Syre til en opplevelse.
På en høyde bak batteriområdet hadde Kriegsmarine satt opp en sjøtaktisk radar av typen ”FuMO 214 Würzburg Reise” for varsling av fiendtlige fartøyer og for ildgivning, men mye tyder på at radaranlegget ikke kom i regulær drift før krigen sluttet. Rekkevidden på radaren var på 80 km i varslingsrollen, mens rekkevidden for ildgivning for kystartilleri var på 55 kilometer.


BESKRIVELSE AV HOVEDSKYTSET
122 mm Pushka obr. 1931/37g i stilling ved HKB Syre, også kjent under betegnelsen A-19. Moderne russisk feltkanon produsert av flere statsarsenaler. Syre fikk tildelt fire kanoner, og det var en reservekanon i Oslo. Mot slutten av krigen ble det besluttet å avvikle den store skytsreserven og heller fordele dette ut på batteriene. Dette førte blant annet til at Syre fikk en femte artillerikanon.


KILDER
- Arquebus krigshistorisk museum
- Jan Egil Fjørtoft
- Tyske Kystfort i Norge (Agder Presse 1982)
- Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008


LENKER
Kystfort.com/Forum: HKB 3/978 Syre.
Atlanticwall Research Norway (ARN): HKB 3/978 Syre 5 x 12,2 cm K 390/2 (r) 1943-45
Kommandoplass: Norge i 3D (Krever Java installert) og Norge i bilder (32 V 282545 6562857 , klikkbar lenke i 2009)
Bok: SYRENESET FORT (PDF-format)

BILDER
En må en være registrert og pålogget for å se alle bildene på Kystfort.com


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Last edited by Arquebus on 06 Jan 2009 9:30, edited 4 times in total.12 Nov 2008 16:27
Profile WWW
User avatar

Joined: 23 Jun 2007 21:41
Posts: 1033
Location: 5501 Haugesund
ZÜG SKUDENES HAFEN


HOVEDSKYTS
- 2stk. 12,0 cm Pz. Turm K.(n) (tysk betegnelse)
- Kaliber:12,0 cm L/40
- Skuddvidde: 12.000 meter
- Prosjektilvekt: - 20,4 kg.
- Skuddtakt: 2 skudd/min.
- Utgangshastighet: 783 m/sek
- Sideretting: 360° (tårnkanon med svingkrans)
- Elevasjon -6° – +17°
- Fabrikat: Schneider
- Modell: 12 cm TK L/40 Schneider-Canet (norsk betegnelse)


LUFTVERN
- 1 stk. 2,0 cm FLAK 30 eller 38


NÆRFORSVAR
- 1 stk. 4,7 cm Pak 181(f)


ANDRE STRIDSMIDLER
- 1 stk. 150 cm lyskaster
- 1 stk. 60 cm lyskastere


BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Dette var et sjøfrontbatteri i havneområdet i Skudeneshavn, satt opp tidlig i 1943 med to norske tårnkanoner fra de gamle norske grensefestningene mot Sverige. Topografien gjør at kanonene behersket innseilingen til Boknafjorden - fra Skudenes til Kvitsøy. De solide panserkuplene montert på solide bunker i stålbetong gav anlegget relativt stor stridsutholdenhet. Batteriet var en enhet underlagt HKB 3/978 Syre.
Batteriet skulle beskytte innseilingen til Boknafjorden mellom Karmøy og Kvitsøy - en distanse på drøye 10.000 meter. I tillegg skulle de beskytte Skudefjorden. Kanonbunkeren var solid bygget av tykk armert betong som var nedfelt i granitt. Kanonbunkeren hadde integrerte, gasstette rom for mannskapet. Et eget ventilasjonssystem drevet av en 11 HK dieselmotor fjernet kruttgasser og sørget for ventilasjon til kanonkuppelen. Batteriet hadde også en 60 cm lyskaster.
Ildledningsbunkeren var laget i armert betong og hadde kikkerter og instrumenter for ildgivning. Batteriet hadde ikke opparbeidet egen plass for avstandsmåler før krigen sluttet. Hver kanonbunker hadde eget sambandsrom. Batteriet hadde også kjøkkenbrakke og tre små boligbrakker, i tillegg til at man rekvirerte sivile hus som ble benyttet til innkvartering av batteribesetningen.
Batteriet ble overtatt av Skudenes HV-område som drev kystbatteriet noen år etter krigen.


BESKRIVELSE AV HOVEDSKYTSET
Tårnkanonene skjøt standard norsk 12 cm ammunisjon. Opprinnelig var seks kanoner montert i grensebefestningene mot Sverige like før første verdenskrig, to kanoner på Greåker, to på Høytorp, og to på Trøgstad. I januar 1942 tok tyskerne i bruk fire kanoner i kystartilleriet, men de to på Greåker stod igjen. I januar 1943 ble de to kanonene fra Trøgstad montert i innseilingen til Skudeneshavn på Karmøy.


KILDER
- Arquebus krigshistorisk museum
- Jan Egil Fjørtoft
- Tyske Kystfort i Norge (Agder Presse 1982)
- Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008


LENKER
Kystfort.com/Forum: Züg 3/978 Skudenes
Kommandoplass: Norge i 3D (Krever Java installert) og Norge i bilder (32 V 286690 6562213 , klikkbar lenke i 2009)


BILDER
En må en være registrert og pålogget for å se alle bildene på Kystfort.com


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Last edited by Arquebus on 13 Nov 2008 18:27, edited 1 time in total.12 Nov 2008 16:33
Profile WWW
User avatar

Joined: 23 Jun 2007 21:41
Posts: 1033
Location: 5501 Haugesund
HKB FERKINGSTAD


HOVEDSKYTS
- 4 stk. 14,5 cm K405(f) (Tysk betegnelse)
- Kaliber: 14,5 cm
- Vekt: 13.500kg. (oppsatt i stilling som kystartilleri)
- Skuddvidde: 17.000 meter
- Prosjektilvekt: 33,7 – 36,2 kg. (avhengig av granattype)
- Skuddtakt: 1,5 skudd/min.
- Utgangshastighet: 794 m/sek.
- Sideretting: 6° (i lavetten) 360° (på kanonplattformen)
- Elevasjon 0° – +38°
- Fransk betegnelse: Canon de 145 mm modèle 1916.
- Modell: 1916


LUFTVERN
- 2 stk. 2 cm FLAK


NÆRFORSVAR
- 2 stk. 2 cm KwK
- 2 stk. 5 cm KwK
- 3 stk. sMG(n) og 2 stk. MG(n)


ANDRE STRIDSMIDLER
- 1 stk. 150 cm lyskaster
- 1 stk. 60 cm lyskaster


BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Dette var et sjøfrontbatteri som ble satt opp i 1942 med fire franske 14,5 cm kanoner. På grunn av de stadige grenseforskyvningene mellom sjøkommandantene i Stavanger og Bergen kom batteriet til slutt under artillerigruppe Karmøy-Süd.
Ferkingstad hadde en besetning på om lag 110 mann. Anlegget bestod av offisersbrakke med egen peisestue, messe og eget bad, mannskapsbrakker og en toetasjes spisebrakke med spisesal, kjøkken og proviantlager. I 1945 fant man 100 hjelmer og 100 gassmasker i beredskap i spisesalen. Fem ammunisjonsbrakker ble ikke opptelt i 1945, men alle disse var nesten fulle av ammunisjon. Den ene av brakkene inneholdt 963 granater til 14,5 cm kanonene.
To av kanonstillingene hadde oppholdsbunkere for kanonmannskapet med senger, mens kanon 1 og 2 hadde en felles oppholdsbunker. Ellers hadde samtlige kanonstillinger to ammunisjonslagre og sambandsrom. I sambandsrommene var det felttelefoner for samband til ildledningssentralen.
Etter krigen ble batterianlegget på Ferkingstad nedlagt og frigitt til grunneiere. Kanonene ble fraktet bort og brakkene demontert. Hvor de tok vegen er ikke kjent, heller ikke hvilken kvalitet de hadde. Hvis de var skikkelig bygget, ble de enten flyttet til andre batterier som skulle beholdes i den norske kystartillerioppsetningen etter krigen, eller de ble sendt nordover til det nedbrent Finnmark. I dag står bunkere og kanonstillinger av betong igjen. Kommandobunkeren er meget solid, og før den nye riksvegen ble bygget, var det en annen OP-bunker i bakkant av anlegget. Det er ikke kjent om dette kan ha vært en del av batteriets ildledning eller om den var til andre formål.


BESKRIVELSE AV HOVEDSKYTSET
Canon de 145 mm modèle 1916. ”nødkanon” der utviklingen startet med å ta marinens 138 mm kanon modell 1910 og teste den ut. Testene var vellykkede så man bestilte et stort antall kanoner i kaliber 145 mm med marinens kanonmekanisme ved den franske marinens verksteder. Disse kanonene ble montert i Saint Chamond feltlavetter ved verkstedet i Saint Chamond. Kanonen var laget slik at den kunne bores opp til 15,5 cm. når kanonrøret var utslitt. Tyskerne hadde 44 kanoner av denne typen i kystartilleriet i Norge.


KILDER
- Arquebus krigshistorisk museum
- Jan Egil Fjørtoft
- Tyske Kystfort i Norge (Agder Presse 1982)
- Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008


LENKER
Kystfort.com/Forum: HKB 67/977 Ferkingstad
Kystfort.com/Forum: Minenplan für Minenfeld bei Hebnes (strendene sør for HKB Ferkingstad)
Kommandoplass: Norge i 3D (Krever Java installert) og Norge i bilder (32 V 281485 6568850 , klikkbar lenke i 2009)
Kystfort.com/Forum: Luft-radaranlegget på Dyrland, 15./Ln-Rgt 251 "Frauenschuh" (ca.1 km øst for batteriet)


BILDER
En må en være registrert og pålogget for å se alle bildene på Kystfort.com


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Arquebus krigshistorisk museum
http://www.arquebus.no
post@arquebus.no


Last edited by Arquebus on 06 Jan 2009 9:21, edited 1 time in total.12 Nov 2008 16:49
Profile WWW
Moderator
User avatar

Joined: 16 May 2007 15:31
Posts: 2925
For å holde denne tråden mest mulig presentabel og oversiktelig har forfatter og moderator kommet til at denne tråden skal holdes lukket for svarposter.

Eventuelle spørsmål og opplysninger vedr. den enkelte installasjon kan legges i allerede initierte tråder, som det er lagt lenker til nederst på hver batteri-side.
For andre, ikke batteri- eller våpen-relaterte tema, husk å sjekke om andre relevante tråder allerede finnes før nye startes!

Gode forslag til stabile nettsteder til lenke-listene, og eventuelle brister i eksisterende lenker,
kan adresseres på PM til undertegnende.

KOS

_________________
 Hold Haugalandet ryddig - post i rett tråd
+++++++++++++++++++++++++++++
Retningslinjer for takt og tone på forumet


14 Nov 2008 15:17
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.   [ 7 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF