View unanswered posts | View active topics It is currently 08 May 2021 19:00Reply to topic  [ 2 posts ] 
 Dummy Satelite Airfield Tiller 
Author Message

Joined: 07 Oct 2014 11:50
Posts: 178
Location: Besterålen
Satellites and Decoys Trondheim

"Trondheim-Tiller - dummy located 10 km SSE of Trondheim-Lade.
Remarks:
1 Mar 43: ration strength 291 Boden, 87 Ln., 89 Flak, 26 Wehrmachtgefolge for a total of
467 Luftwaffe personnel and 26 Wehrmacht auxiliaries.
Operational Units: 4./Trägergruppe 186 (Jun 40); 5./JG 77 (Sep-Oct 40); JGr. Losigkeit/JG
1 (Feb-Mar 42); part of IV./JG 5 (Jun 42 – Jan 44); 13.(Z)/JG 5 (May-Jul 44); Wekusta 5
- 40 -
Luftwaffe Airfields 1935-45
(Oct 44); Stab IV./ZG 26 (Nov 44 – Feb 45); 10./ZG 26 (Nov 44); Stab/JG 5 (Dec 44 – Mar
45); detachment of Transportstaffel 5. Fliegerdivision (Dec 44 – Mar 45).
Reserve Training & Replacement Units: Erg.St. IV.(Stuka)/LG 1 (May 41 – Jan 42);
Erg.St./St.G. 5 (Jan-Oct 42); 12./JG 1 (Feb/Mar – Jun 42)?
Station Commands: Fl.H.Kdtr. E 28/XI (c.May-Dec 40); Fl.H.Kdtr. E 22/XI (Jun 40? – Mar
44); Fl.H.Kdtr. E(v) 206/III (1944 – May 45).
Station Units (on various dates – not complete): Werftkdo. Trondheim-Lade (1944-45);
Pak-Zug 1/N. See above under Trondheim Lw. Garrison for additional units.
[Sources: AFHRA A5263 pp.731-33 (7 Dec 44); chronologies; BA-MA; NARA; PRO/NA; web
site ww2.dk]"

Info fra ww2.dk

Øyvind


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


09 Jan 2019 3:27
Profile

Joined: 07 Oct 2014 11:50
Posts: 178
Location: Besterålen
Her lærte jeg at det faktisk ikke var tyskerne som bygde flyplassen

" Flyplassen på Heimdalsmyra ble en av de 7 steder i en landsplan for flyplasser som Stortinget vedtok i 1935. Kort tid etter fulgte bystyret i Trondheim opp med et vedtak om Trondheim landflyplass skulle legges hit.
Det var Peter Christian Asbjørnsen, leder av Statens torvdriftundersøkelser 1864–76, som tok initiativet til en betydelig torvdrift på myrområdene i Tiller. Dette var bakgrunnen for at Trondheim kommune 29.mars 1917 kjøpte 1156 mål av myrområdene for kr 95.000 av grunneiere i området. Men det ble aldri noe av den store torvproduksjonen.

Etter Stortingsvedtaket i 1935 fulgte nye kommunale grunnerverv på myra, og arbeidet satt i gang, dels som nødsarbeid for de mange arbeidsledige. Arbeidet pågikk i sommersesongen de nærmeste årene, og tre rullebaner ble anlagt, to 800-metersbaner i ca 45 graders vinkel, samt med en tredje rullebane på tvers. Til sammen så dette ut som en A fra lufta, med spissen i A`en lengst nord på myra. Arbeidet med flyplassen var ikke ferdig da 2. verdenskrig brøt ut.

Under 2. verdenskrig plasserte tyskerne narrefly på flystripene. I alt var 15-20 falske fly av papp og kryssfiner, tro kopier av ordentlige fly, oppstilt her. landingsstripene ble opplyst hver gang flyalarmen gikk for å narre allierte fly. Før dette var et tysk Heinkel havarert der under landing 1. august 1940. Og i 1941 landet minst 2 tyske jagere der med dårlig resultat.

Etter 2. verdenskrig tok det flere år før myndighetene gikk videre med planene. I krigsårene hadde tyskerne anlagt Lade flyplass, og denne ble senere tatt i bruk til sivil ruteflyging og passasjertrafikk. Den militære flytrafikken bygde videre på det tyskerne hadde etterlatt seg på Værnes flyplass.

I 1952 fikk Hetland Oppmåling oppdrag av Trondheim kommune å utarbeide lengde- og tverrprofiler av myra. Overing Gerhard Bjordal og avd. ing Hans Sørum representerte kommunen og Kjerulf A. Lien (27.10.1920- 22.1.2015) var representant for oppmålingsfirmaet.

Senere dabbet interessen for flyplass på Heimdalsmyra av, men så sent som i 1953 gikk Arbeiderpartiet i Tiller inn for en NATO-flyplass her. En stripe fra Tonstad til Sandmoen var ennå i 1962 båndlagt til flyplassutbygging. På generalplankartet fra 1967 er det vist en rullebane sør i området på Løvåsmyra. "

Fra Strindahistorielag.no


09 Aug 2019 0:51
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF