Kystfort
http://www.kystfort.com/forum/

Karlebotn flyplass, Finnmark
http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=5235
Page 1 of 2

Author:  rune rautio [ 19 Aug 2012 15:16 ]
Post subject:  Karlebotn flyplass, Finnmark

Er det noen som har nøyaktige koordinater for den tyske flystripa ved Karlebotn i Finnmark? Opprinnelig anla den norske nøytralitetsvakta en flyplass i området i 1939, men tyskerne benyttet så vidt jeg vet ikke eksakt samme lokalisering i 1940 da de hadde andre krav.

Rune

Author:  Ole [ 20 Aug 2012 21:52 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Er dette en av flystripene i Karlebotn?

Author:  flyvrak [ 21 Aug 2012 21:11 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Ser lovende ut, men lengden er er ikke stort mere enn 270m.
Pos. UTM 32 7897679N 1229021Ø

Author:  ØyBjugn [ 23 Dec 2018 5:26 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Den norske feltflyplassen anlagt av Nøytralitetsvakten lå på Angsnes. Den var vel ganske kort, maks 300m etter flyparken til Flyvevåpenet å dømme.

Tyskerne brukte en annen plass, de hadde 2 nød landinger på flatene ved elva. Nød landeplassene og feltflyplassene til tyskerne var korte såkalt Storch feld etter flyet.

Har ikke funnet spor etter den norske feltstripa på Angsnes men den skal ligge ved morene plassen Bigganjarga.

Øyvind

Author:  ØyBjugn [ 24 Dec 2018 6:27 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Her er en mulighet mulig sted for feltstripa på Angsnes. Gul prikk viser noe som ser ut som nærforsvar.

Glem streken, den ligg litt for mye i fjæresteinene

Author:  ØyBjugn [ 24 Dec 2018 7:09 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Og til sist i gjetteleken;

Nyborgmoen Eksersplass ble etablert i 1927. Veldig logisk å ha feltflyplass der nært leiren, i forhold til på Angsnes der det ikke er annet enn krøttersti langs kysten.

Author:  Ole [ 26 Dec 2018 18:34 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Mulig feltflyplass? I nordenden av denne veien ser det ut til å være løpegraver, mens det kan være stillinger på morenekanten på sørsiden.

https://kart.finn.no/?lng=28.56035&lat= ... erdefinert

"Retningsviser" for innflyvning til samme?

https://kart.finn.no/?lng=28.55458&lat= ... erdefinert

Author:  ØyBjugn [ 09 Jan 2019 6:47 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Her er bildet jeg egentlig skulle legge ut..

Bigganjarga/Biggenes, der Morenene som er "så berømt" ligger!

https://kart.finn.no/?lng=28.61121&lat=70.12294&zoom=14&mapType=norhybrid

Luftbilde av 1970, lengde ca 500 meter.

Author:  Ole [ 09 Jan 2019 10:34 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

ØyBjugn wrote:
Her er bildet jeg egentlig skulle legge ut..

Bigganjarga/Biggenes, der Morenene som er "så berømt" ligger!

https://kart.finn.no/?lng=28.61121&lat=70.12294&zoom=14&mapType=norhybrid

Luftbilde av 1970, lengde ca 500 meter.


Merkelig plassering når man har flate områder med god adkomst på andre siden av bukten. Jeg var i området ved internatet for et par år siden og husker terrenget videre østover som nokså skrånende.

Author:  ØyBjugn [ 11 Jan 2019 23:57 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Det jeg har vært borti av kilder når det gjelder den norske feltflystripa fra 1939, så skulle den ligge på Angsnes, rett ved morene feltet Bigganjarga. Flyene som skulle brukes var jo bare Tiger Moth sjø og land fly og Fokker maskiner. Disse trenger ikke all verden med flystripe så feltflyplasser på 300-500m var ikke uvanlig.

Kan nevne to bøker jeg husker ang Luftforsvar i Norge.

Akkurat hvor den lå er jo uvisst.. Har brukt mang ei nattevakt på å lete i kart og bøker men mysteriet kan bare løses av lokale krefter tror jeg.

Mener på at Dolmen er fra området


https://www.nb.no/nbsok/nb/1e28cd3f96e9ae42dabf819219ec8d84?lang=no#19

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092408057

Author:  ØyBjugn [ 03 Apr 2019 3:54 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Bilde av et Norsk Ambulansefly ved Vesterelv, Karlebotn/Nesseby
rett nedenfor Nyborgmoen- Norsk eksersplass siden før 1930.

Bildetekst; "Ambulansefly/sjøfly fotografert i sjøkanten ved Nyborg. Flyet er en Waco LN-EAO som ble brukt av Norges Røde Kors til ambulanseflyginger i Nord-Norge sommeren og høsten 1940. Samme fly som på 97056-005. I bakgrunnen ser vi Vesterelvneset."

https://digitaltmuseum.no/021015790026/ambulansefly-sjofly-fotografert-i-sjokanten-ved-nyborg-flyet-er-en-waco

Så den logiske antagelsen om at den Norske feltflyplassen lå nært Nyborgmoen Leir er, vel, logisk!

Øyvind

Author:  Ole [ 02 Sep 2019 7:10 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

På min årlige høsttur til Øst-Finnmark tok jeg en avstikker til Bigganjarga og så på området på flyfotoet. Jeg traff både grunneier Kristian og naboen Ivar (80). Ingen hadde hørt om noen planer om feltflyplass i området. Ut fra topografien ville det neppe være mulig å lande for noe luftfartøy på strekningen. Selv med anleggsmaskin kunne man neppe klargjøre mer enn 100 meter med flystripe, og da med svært smal bredde.

Ivar kjente godt til den tyske feltflyplassen på sørsiden av bukten. Han anga plasseringen nokså nøyaktig på kartet. Ingen synlige merker etter flyplassen var å se nå.

Hvorvidt det i 1939 ble opparbeidet en flystripe på Nyborgmoen ekserserplass kan man ikke se bort fra, men ingen kilder utpeker dette stedet. I "Luftforsvarets historie - fra opptakt til nederlag" s. 266-267 er kun Karlebotn angitt som feltflyplass. Terrenget på sørsiden av bukten er så flatt og jevnt at det kunne tas i bruk som landingsområde uten særlige forberedelser.

Author:  Ole [ 03 Sep 2019 10:24 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Flere søk på krigshistorien i Varanger-området gir ingen opplysninger om noen flystripe på Nyborgmoen. I boken om Varanger-bataljonens historie står det mye om utbyggingen av ekserserplassen, men ingen flystripe er nevnt. I "Luftforsvarets historie..." er kun angitt Karlebotn og Seida. Sistnevnte var en vinterlandingsplass på elveisen.

I Norsk Luftfartshistorisk tidsskrift nr. 4-1995 finner jeg en henvisning til Karlebotn der to militære Tiger Moth på vei fra Banak til Høybuktmoen i juni 1940 mellomlandet i Karlebotn.

http://www.nyenga.net/bjorn/Vedlegg/cvd.html

Karlebotn ligger flere kilometer fra Nyborgmoen/Varangerbotn, og det er lite sannsynlig med noen navneforveksling.

Min teori er at flyplassen anlagt av nøytralitetsvakten i 1939 kan være den som er avbildet øverst i tråden. Vegetasjonen kan tyde på en opparbeidelse av et bredt nok felt for en flystripe.

Author:  ØyBjugn [ 23 Sep 2019 6:00 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Strålende stykke arbeid Ole! Ja trikset e å snakke med de gamle og vise..

Du sier i en post lenger opp at noe ligner på innflyvningsanvisning, har du sett noe sånt andre plasser?

Disse.
https://kart.finn.no/?lng=28.57095&lat=70.10725&zoom=14&mapType=norortho&markers=28.55476,70.11009,r,Brukerdefinert

Øyvind

Author:  ØyBjugn [ 23 Sep 2019 6:08 ]
Post subject:  Re: Karlebotn flyplass, Finnmark

Men samtidig, Ser ut som om Karlebotn og Bigganjarga er et alternativ for Runway 08...

https://www.ifinnmark.no/nyheter/vil-stoppe-fraflytting-med-ny-flyplass/s/1-49-5133705

Page 1 of 2 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/