View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Dec 2019 14:33Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Feld Flakartillerie-schule 50 (Hove, Tromøya) 
Author Message
User avatar

Joined: 27 Feb 2006 21:31
Posts: 433
.


Last edited by Even H on 14 Jan 2019 13:51, edited 1 time in total.04 Mar 2006 21:53
Profile
User avatar

Joined: 09 Feb 2006 21:13
Posts: 1420
Location: Arendal
Post 
Hei

Tromøy leir var en luftvern skole under deler av krigen (skal komme med et mere utfyllende svar senere)

det du så var mest sannsynelig standplass for 4 stk 88 mm luftvern kanoner.

Det er ikke bare på innsiden av leiren det var aktivitet, men på utsiden lå for eks kino snekkerverksted og lignende.

Har en etteretningsrapport over leiren hvis du er innteresert.

Werner


04 Mar 2006 21:59
Profile
User avatar

Joined: 27 Feb 2006 21:31
Posts: 433
Post 
.


Last edited by Even H on 14 Jan 2019 13:51, edited 1 time in total.04 Mar 2006 22:09
Profile
User avatar

Joined: 09 Feb 2006 21:13
Posts: 1420
Location: Arendal
Hei

her kommer et forsøk på utfyllende svar.

Feld Flakartillerie-schule (nor) 50 fra 1941-1944

Etter 1944 ble skolen flyttet til Terningmoen ved Elverum.

Leiren var bygd for ca 1500 mann, det meste av disse var i forbindelse med luftvern skolen.

Ellers på øya var der 3 radarer som oppererte uavhengi av skolen.
det ble videre påbegynt en flystripe som kan sees den dag i dag og er ca 200 meter lang.

det er videre en bunker der som heter R618 og er den eneste i sitt slag i Norge, den er nå under restaurering.

Det er i etteretningsrapporten og andre kilder angitt at det er bygd og rekvirert ca 75 bygninger i området.

er det noe mer så er det bare å spørre.

Werner


04 Mar 2006 22:35
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 06 Feb 2006 20:30
Posts: 3515
Location: Rennesøy
Post 
Quote:
det er videre en bunker der som heter R618 og er den eneste i sitt slag i Norge


Det har aldri lykkes meg å finne dokumentasjon på hvem som brukte denne bunkeren.... Dersom det skulle dukke opp noe håndfast, er jeg meget interessert i info!
De to teoriene som står sterkest, er enten at den lå i forbindelse med telefonkabelen til Hirtshals, eller at den ble bygget som "Meldekopf" for radarstillingen.

Ifølge div. kart og lister skal det ha vært en R618 ved Gossen flyplass, samt en R618 i Molde, men ingen jeg kjenner har noensinne funnet dem...

Erik E


04 Mar 2006 23:37
Profile WWW
User avatar

Joined: 27 Feb 2006 21:31
Posts: 433
Post 
.


Last edited by Even H on 14 Jan 2019 13:52, edited 1 time in total.05 Mar 2006 0:50
Profile
User avatar

Joined: 09 Feb 2006 21:13
Posts: 1420
Location: Arendal
Post 
hei igjen

når det gjelder kabelen til danmark gikk den fra Hisøy, naboøya.
akkurat der miniubåtbasen var.

noen lokalhistorikkere mener at R 618 var underlagt divisjonshovedkvarteret som var forlagt i Arendal og at bunkeren stod i kontakt med Wehrmachtbefehlshaber i Norge, noen mener også at den hadde all komunikasjon i forbindelse med flyvarsling over sør Norge.

Werner


05 Mar 2006 0:56
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 06 Feb 2006 20:30
Posts: 3515
Location: Rennesøy
Post 
Dersom teorien om Divisjonshovedkvarteret stemmer, er det rart at det ikke finnes tilsvarende for noen andre hovedkvarter i Norge! Skal ikke avfeie noe som helst her, men tror personlig at den teorien er litt tynn.
Nesten alle spor jeg har kommet over peker mot HF kabelen som kom opp på Hisøy, men det er mye mulig jeg har sett meg blind oppi alle disse små puslebitene!

Her er en "sammensetting" av diverse info jeg laget engang i tiden....
Kan sikkert diskutere mye om denne bunkeren :)

Quote:
Den tidligst daterte ledetråden dukker opp i ”Stortingsmelding Nr 10”, hvor følgende er skrevet (Oppgave 1, punkt 180):

Stølsvig Nye Kabelhus på Hisøy, Arendal
På eiendommen ble det i 1941 oppført 1 kabelhus til plassering av høyfrekvensutstyret for koaxialkabelen til Danmark.

Ifølge en Britisk rapport datert Oktober 1943 (Schematic survey of
pole routes Kristiansand Arendal Kongsberg Area) Er denne høyfrekvenslinja knyttet opp mot telefonsentralen i Arendal.
Det er på det rene at hele 3 sambandskompanier under hæren ble stasjonert ved Arendal fra januar 1942. (Erik Lørdahl, feldpost i Norge). Bare dette skulle vel tilsi at her var noe helt spesielt i gjære?

Hvis man nå tar et sideblikk over Skagerak, og ser hvor HF kabelen kom i land:
(Fra Jens Andersen`s ”Hirtshals som Tysk fæstning”)

Forstærkerstationen
Uafhængigt af opstillingen af kystbatteriene oprettedes der i efteraret 1941 en forstærkerstation i Hirtshals. Forstærkerstationen blev bygget af det tyske postvæsen, "Deutsches Reichs Post", og formålet var at forbedre den strategisk vigtige telefonforbindelse mellem Tyskland og Norge. Det var allerede forsøgt i sommeren 1940 med en kabelforbindelse mellem Frederikshavn og Larvik. Denne forbindelse havde imidlertid ikke virket tilfredsstillende, nu ville man forsøge sig
med en forbindelse mellem Hirtshals og Arendal.
Udlægningen af det ialt 125 km lange kabel fandt sted i løbet af november, og den 24. november kunne linjen tages i brug. Forbindelsen havde en kapacitet pa 15 samtaler ad gangen.

Stationen havde først til huse i en stor træbarak, men blev i forbindelse med den øvrige udbygning af befæstningsanlæggene i Hirtshals indbygget i beton. Allerede i efteråret 1942 begyndte
således arbejdet på en bunker til det tekniske udstyr. Denne bunker var færdigstøbt i januar 1943.

På Tyske byggelister fra 1944 er Bunkeren på Hove IKKE oppført. I og med at det ikke ble bygget R600 serie bunkere før Sommeren 1942, er det på det rene at bunkeren på Hove er oppført i samme tidsrom som bunkeren i Hirtshals, eller litt lenger ut i 1943.

I Danmark er HF bunkeren oppført som tilhørende ”D.P” Deutche Post

15 samtaler tilsier at HF utstyret som var i bruk på linja var av typen ” Trägerfrequenzgerät MG-15” Denne HF forbindelsen gikk som nevnt til sentralen i Arendal, hvor man kunne viderekoble samtalen til rett automatsentral i Norge.
Så kan man spørre seg: Hvor lurt er det å ha hovedforbindelsen med Tyskland stasjonert i en sivil bygning? Et hvert angrep mot Arendal ville nok vært ytterst kritisk for denne stasjonen. Dersom man ser hva som ble løsningen i Danmark, er det stor sannsynlighet for at en liknende løsning ble valgt i Arendal, nemlig å bygge en ny hovedsentral og/eller underfordeling i en massiv bunker utenfor byen. Hvordan kan denne teorien så underbygges?? Jo, ved å se nærmere på bunkeren:

R618 er i utgangspunktet benevnt som ”Nachrichtenstand für höhere stabe”, altså en sambandsbunker. Det vi vet, er at bunkeren på Hove avviker fra de standardiserte tegningene på denne bunker typen. Den største forskjellen ligger i at det ene rommet er droppet til fordel for en ekstra telefonveksler. Bunkeren har innganger for hele 100 telefonlinjer via en DA40 og en DA60 veksler, noe som er MYE mer enn en vanlig R618.
Bunkeren er rigget for radioutstyr, men mye mindre enn det den opprinnelig var tiltenkt.
Det kan sees utifra antallet ” Funk-Innenanschlussdose” (2 stk) at kun 4 av 12 mulige antenner var klargjort for bruk. I hver boks er det mulighet for tilkopling av en radiosender/mottaker. Dette bekreftes også av at det som skulle vært radiorom i en standard R618, er her full av kroker for oppheng av senger.......

Ang. denne bunkeren tok jeg kontakt med Peter Heijkoop, som er en meget kunnskapsrik person innen temaet ”hovedkvarter og sambandsbunkere”. Han skriver for tiden en bok om emnet og har visstnok besøkt nesten alle gjenværende R618 bunkere i Europa:
Han sier følgende basert på hans “befaring”:

All the operative communication devices were located in the radiorooms.
The bunker had beds for at least 9 or 12 men (3 or 6 more than standard).
The radio-function is limited to only two devices
The telephone-exchange was quite large: for 100 connections (this should
connect the bunker to most major command and communication complexes in
southern Norway, depending of course of how well the telephone-system was constructed).
A Nachrichtenstand as a HQ for the radar position is very unlikely. My conclusion would be that the bunker was an important Meldekopf or a major telephone junction.

Oppsummering & andre teorier:

R618SK bunkeren på Hove er full av telefonkoblinger, og har redusert sambandsmulighet.
Den er kun utstyrt med nevnte utstyr, og ingenting som skulle tilsi at den var rigget som flymeldepost for en radarstilling, heller ikke som ”ren” sambandsbunker. I stortingsmeldingen finner man inventarnummer 49 i Hove leir: ”Sambandsbrakke 17,6 x 7,6 meter”. Er det ikke usansynlig at det var dobbelt samband?

Hvis man nå tenker seg at HF kabelen ble lagt fra Stølsvigen og rett til Hove for å gå utenom veksleren i Arendal.
I følge Britisk etterretning i 1944, ligger det en ny kabel i retning øst, kan denne ha gått videre over Galtesund til Hove?

One cable to Hirtshals in Denmark. Large high frequency carrier equipment which is the main telephone connection with Germany. A new telephone cable has been laid in the direction Sandvikodden. No further details known. (Sandvikodden ligger halvveis mellom Hisøy og Hove)

Finnes det så bevis for at sentralen i Arendal sentrum ble utfaset?
Hvis man går tilbake til ”Stortingsmelding Nr 10” (Oppgave 1, Punkt 178) Kan man lese at telefonsentralen ble solgt til Telegrafverket med virkning fra 1.Januar 1945. Det kan med andre ord virke som om tyskerne ikke lenger hadde bruk for sentralen i Arendal mot slutten av krigen…….?

Mye av dette bygger på spekulasjoner og biter av informasjon, men inntil noen kan motbevise meg, er jeg av den oppfatning av at bunkeren på Hove var i bruk som telefonveksler for HF forbindelsen til Danmark, kort sagt telefonbindeleddet mellom Norge og Tyskland!

Kilder:
-Erik Lørdahl - Tyske avd. og FP tilknyttet Norge
-Stortingsmelding Nr10 av 1947
-Britisk etterretning
- Kabelrapport Hirtshals - Hisøy


05 Mar 2006 3:20
Profile WWW
User avatar

Joined: 09 Feb 2006 21:13
Posts: 1420
Location: Arendal
Post 
Hei

jeg kan si meg enig i konklusjonen din Erik E.

etter det jeg har hørt så brukte televerket bunkersen som koblingspunkt frem til 70 tallet for hele Tromøy så det er jo store muligheter for at det har vært en hovedlinje fra Arendal til Tromøy. ellers hvis jeg ikke husker helt feil så var det forlagt et kabelfartøy til Arendal under krigen, det har i hvertfall en feltpostadresse til arendal.

Må nok få seg en metalldetektor for å eventuellt finne kabelen og den kan kun slik jeg ser det komme inn kun en plass i forhold til bunkersen og det er inn hovekilen og opp mot inngangen av bunkersen.

Werner


05 Mar 2006 10:45
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 06 Feb 2006 20:30
Posts: 3515
Location: Rennesøy
Post 
Den Danske rapporten nevner litt om skipene:

"Udlægningen udførtes med SS Norderney med Kapitän Hermann Morisse som fører, og med assistanse av MS Dietrich Ahrens.
Kablet var opprinnelig beregnet udlagt mellem Cuxhafen og Helgoland, men på grund af krigssituasjonen oppstod der et større behov for en udvidet forbindelse mellem Norge og Danmark, hvorfor der yderligere fremstilles 68,9Km dybsøkabel....."

Det er notert med penn på forsiden at kabelen ble tatt ut av drift i 1980.

Mulig at det kan finnes noen ledetråder hos Telenor?
Hvis det ligger kabel mellom Hisøy og Hove, bør vel de vite det, selv om den er tatt ut av drift?

Erik


05 Mar 2006 14:41
Profile WWW
User avatar

Joined: 09 Feb 2006 21:13
Posts: 1420
Location: Arendal
Image

Hei

det var vel disse du så på utsiden av leiren bak disse 4 ligger det en åpen kommandoplass, rett å slett en betong platting

Werner


05 Mar 2006 18:19
Profile
User avatar

Joined: 27 Feb 2006 21:31
Posts: 433
Post 
.


Last edited by Even H on 14 Jan 2019 13:52, edited 1 time in total.05 Mar 2006 21:03
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 06 Feb 2006 20:30
Posts: 3515
Location: Rennesøy
Post 
Bunkeren var låst i fjor sommer, men førstegang jeg var innom, var den åpen. Mulig Werner vet hva som skjer?

Ikke lett å ta bilde av denne.... Den er ganske lang, og ligger midt i skogen.
Image

Image

Telefonlinjer og fordeling
Image


05 Mar 2006 21:24
Profile WWW
User avatar

Joined: 09 Feb 2006 21:13
Posts: 1420
Location: Arendal
hei

bunkersen er forøyeblikket avlåst da de holder på å restaurere den, legger ved noen "dårlige" bilder

Image

Image

Image

Image

werner


05 Mar 2006 21:33
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 06 Feb 2006 20:30
Posts: 3515
Location: Rennesøy
Post 
På Hove er rommene 14 og 18 slått sammen til ett stort, ellers er tegningen lik.

Her er mer fra Tromøy, en av Wurzburg stillingene....
Den andre skal visstnok ligge litt lenger inne på øya, men den fant jeg ikke....

Hørte i ettertid at en hytte som ligger like ved ble bygget av Tyskerne som "kystvakt" hytte.... Det visste jeg ikke da, så den har jeg ikke bilde av :cry:

Image


06 Mar 2006 20:05
Profile WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 47 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF