View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Sep 2020 4:10Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Høytorp fort 
Author Message
Site Admin
User avatar

Joined: 26 Dec 2007 22:12
Posts: 2653
Location: Ullensaker
Og, til slutt, for de spesielt interesserte, så ligger det kopier av en del dokumenter fra «Forsvarsplan for Fossumavsnittets befestninger» fra 1927 tilgjengelig her: http://bilder.gildseth.com/gallery/v/Do ... avsnittet/

Der er det bla. en del historikk rundt opprettelsen av Fossumstrøkets festninger, div. kart mm.

_________________
--
Tommy


17 Jul 2010 23:52
Profile

Joined: 02 Jan 2008 17:44
Posts: 663
Location: Oslo
I tråden fra turer etc. nevner marius ombygging etter krigen for militær bruk under den kalde krigen. Som spesielt interessert i forsvarshistorie fra den kalde krigen lurte jeg på om du kunne gi noen flere opplysninger om det? Jeg så i boken om Distriktskommando Østlandet at Høytorp fort var tenkt brukt (i hvert fall på 70/80-tallet) som krigshovedkvarter for Østre Oslofjord forsvarsdistrkt (FDI 1), var det det det gjaldt? Hvor store var disse ombyggingene/nybyggingene?


18 Jul 2010 14:31
Profile

Joined: 28 Aug 2007 14:57
Posts: 307
Location: Hedmark
lilje wrote:
I tråden fra turer etc. nevner marius ombygging etter krigen for militær bruk under den kalde krigen. Som spesielt interessert i forsvarshistorie fra den kalde krigen lurte jeg på om du kunne gi noen flere opplysninger om det? Jeg så i boken om Distriktskommando Østlandet at Høytorp fort var tenkt brukt (i hvert fall på 70/80-tallet) som krigshovedkvarter for Østre Oslofjord forsvarsdistrkt (FDI 1), var det det det gjaldt? Hvor store var disse ombyggingene/nybyggingene?


Jeg kan prøve å forklare ut i fra den infoen vi fikk underveis fra guiden. Høytorp var ment til å være krigshovedkvarter for Østfold Regiment, hvis ikke det var Østre oslofjord forsvarsdistrikt guiden mente. Det som var i bruk på Høytorp av forsvaret den siste tiden, var deler av fjellanlegget i hovedfortet/reduiten, samt deler av nærforsvaret i forbindelse med hovedfortet. Forsvaret benyttet seg av deler av fjellanlegget til ammunisjonslager, deler av det til sambandsrom med telefon/radio/krypto, mens store deler av fjellanlegget ellers var stengt av/murt igjen der forsvaret ikke så noe behov for areal. Det var også lagret enkelte ting som ikke alltid kommer frem av historiebøkene.
Anlegget var utstyrt med avfuktning samt overtrykksanlegg og gassfiltrering. Når forsvaret trakk seg ut, ble alt som forsvaret hadde satt inn av utstyr fjernet, inkludert størsteparten av det elektriske anlegget, avfuktnings- og ventilasjonsanlegget. Det som står igjen i dag etter forsvaret, er en del trykktette dører i forbindelse med gassluser ut mot moderniserte nærforsvarsstillinger. De nærforsvarsstillingene som forsvaret tydeligvis var interessert i, fikk støpt nye åpninger ut mot fortets gorgegrav/tørrgrav. Tørrgraven hadde som hensikt å hindre storming av fortets hovedinngangsparti, og de nye skyteåpningene forsvaret lagde var tilpasset bruk av MG3, og var av samme type som på andre nyere anlegg, f.eks. de på Hanekleiva osv. Disse modifiserte skyteåpningene dekket hele gorgegraven og hindret på denne måten enhver storming med infanteri. Mesteparten av det eldre nærforsvaret var orginalt, eller i dårligere stand enn orginalt, siden noe var ødelagt av forsvaret i nyere tid (lek/øvelse med sprengstoff), og av tyskerne under krigen siden de bl.a. ribbet fortet for orginale panserdører, sambandskabler og allt som kunne være av verdi. mesteparten av dette har forsvaret latt være i fred og ikke bygget opp igjen. Etter at forsvaret trakk seg ut, og all avfuktning slått av og mye av anlegget ble stengt av, så ble det svært fuktig, spesiellt på sommerstid. Kun de deler av anlegget som Foreningen har fått åpnet opp og luftet ut skikkelig, er rimelig tørt. Om vinteren er det betydelig mindre fuktproblemer. Foreningen for høytorp fort forsøkte å overbevise forsvaret om å la avfuktningsaggregater stå igjen til etterbruk, men dette gikk ikke gjennom hos forsvaret. Enkelte misslykkede endringer og ombygginger inni fortet har ødelagt en del av den opprinelige dreneringen, og et ventilasjonsanlegg bygget i fortet på 50-tallet funket aldri ordentlig etter hensikten.

Men fortet er til tross for alt dette et imponerende anlegg, selv om malingen flasser i taket og alt av tidligere elektrisk utstyr og sambandsanlegg desverre er ribbet. Men Foreningen der nede gjør en fantastisk jobb, og de har store ambisjoner om å få gjort mest mulig av fortet så opprinnelig som mulig. Anbefaler en tur dit!!


18 Jul 2010 15:40
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 26 Dec 2007 22:12
Posts: 2653
Location: Ullensaker
lilje wrote:
I tråden fra turer etc. nevner marius ombygging etter krigen for militær bruk under den kalde krigen. Som spesielt interessert i forsvarshistorie fra den kalde krigen lurte jeg på om du kunne gi noen flere opplysninger om det? Jeg så i boken om Distriktskommando Østlandet at Høytorp fort var tenkt brukt (i hvert fall på 70/80-tallet) som krigshovedkvarter for Østre Oslofjord forsvarsdistrkt (FDI 1), var det det det gjaldt? Hvor store var disse ombyggingene/nybyggingene?


Det står noen paragrafer om det i heftet de har laget. I følge det, så holdte transportregimentet til på Høytorp fort fra 1956 til 1994. Fjellanlegget ble frem til 80-tallet benyttet som ammunisjonslager. Anlegget ble deretter ominnredet for å fungere som kommandosentral for DKØ ved mobilisering, en rolle det hadde frem til nedleggelsen av transportregimentet i 1994. Ifølge det som ble sagt på omvisningen, så ble det gjort en del endringer inne i fjellanlegget både i forbindelse med at det ble benyttet som ammunisjonslager, og senere som kommandosentral for DKØ ved mobilisering. De jobber vel med å tilbakestille fjellanlegget til opprinnelig stand i forhold til hvordan det var før andre verdenskrig.

_________________
--
Tommy


18 Jul 2010 15:58
Profile

Joined: 02 Jan 2008 17:44
Posts: 663
Location: Oslo
marius wrote:
Høytorp var ment til å være krigshovedkvarter for Østfold Regiment, hvis ikke det var Østre oslofjord forsvarsdistrikt guiden mente.


Det er det samme, til forskjellige tidspunkter. Fra 1960 hadde man i fredsorganisasjonen "Østfold Infanteriregiment/Østre Oslofjord Forsvarsdistrikt nr. 1 (IR 1/FDI 1)". Dette var egentlig to organisasjoner i en, for det første Østfold Infanteriregiment nr. 1 (IR 1) som hadde rulleføring, mobiliseringslagring, mobilseringsplanlegging, oppsetting og øving (og mobilisering) av alle mobiliseringsavdelinger fra infanteriet i Østfold (og sydligste del av Akershus) som sin oppgave (mens det var våpengrenvise regimenter som hadde samme ansvar for de øvrige våpen/troppearter, f.eks. Feltartilleriregiment nr. 1, Transportregimentet, Ingeniørregimentet, Søndenfjellske dragonregiment etc.), for det andre, som Østre Oslofjord Forsvarsdistrikt (FDI 3), å være en avdeling i territorialforsvaret (under Distriktskommando Østlandet, DKØ) som hadde ansvaret for lokalforsvar av Østfold og sydligste Østfold (landforsvar, dvs. både Hæren og HV, etter mobilisering ville HV-avsnittene stå direkte under kommando av FDI, og ikke under HV-distriktene). I det øyeblikk alle infanterienheter i IR 1 var ferdig mobilisert, ville alle oppgaver til IR 1 være utført, og sjefens oppgave ville være som sjef for FDI 1. Dvs. det var den vesentlige krigsoppgaven. Nestkommanderende for IR 1/FDI 1 i fredstid hadde forresten sin mobliseringsstilling som sjef for Brig 1 (1. brigade). Brig 1 ville i utgangspunktet være plassert i FDI 1s område, men ville som mobil avdeling kunne flyttes til hvor som helst ellers i Norge. Øvrige større avdelinger som ved mobilisering (her snakker jeg om 1980-tallet) ville stått under kommando av FDI 1 var tre lokalvernbataljoner (infanteribataljoner), to selvstendige feltartilleribataljoner og et ingeniørkompani.

I 1993, etter slutten av den kalde krigen, fikk vi en nyordning, idet man fikk de "territorielle regimenter". Dette var avdelinger som først og fremst skulle ha det territorielle forsvaret, dvs. være en videreføring av FDIene. Samtidig la man ned de våpengrenvise regimentene, ansvaret for rulleføring, mobilseringsplanlegging etc. gikk stort sett opp et nivå. Det nye territorielle regimentet som overtok etter FDI 1 het Østfold Regiment (ØR). Men det var jo knapt opprettet, før det ble lagt ned i 2002.

Så når man snakker om den kalde krigen, er det FDI 1 som var den viktige krigsorganisasjonen, ØR var bare et lite etterheng 1993-2002.


18 Jul 2010 18:22
Profile

Joined: 02 Jan 2008 17:44
Posts: 663
Location: Oslo
FDI'ene hadde forresten meget liten oppsetting i fredstid, for mobilisering/krig hadde de mob-oppsatt et stabskompani og et sambandskompani pluss et antall offiserer til staben. På Østlandet tror jeg det var bare FDI 1 (Østre Oslofjord Forsvarsdistrikt) og FDI 3 (Vestre Oslofjord Forsvarsdistrikt) som var planlagt å operere fra fjellanlegg i krig, de øvrige (FDI 4, FDI 5 og FDI 6) tror jeg ikke hadde det (dvs. SOFA, Stor-Oslo Forsvarsavsnitt, som var en underavdeling av FDI 4, ville operere fra fjellanlegg). Og jeg regner ikke med at de fjellanleggene som var planlagt brukt av FDI 1 og FDI 3 hadde noen bemanning i fredstid. Men det skulle være artig å vite hvor mye (eller lite) arbeid som var lagt inn på å forberede dette. Krigshovdkvarter for FDI 1 skulle altså være i gamle Høytorp fort (vedlikeholdt av Transportregimentet), mens FDI 3 hadde planlagt å benytte et anlegg Norges Bank hadde nær Kongsgårdsmoen ved Kongsberg.


18 Jul 2010 18:35
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 26 Dec 2007 22:12
Posts: 2653
Location: Ullensaker
Mulig en omvisning på Trøgstad kunne besvart en del spørsmål? Der er det jo i mye større grad tidligere befal fra Nike-batteriet som er aktive i foreningen, og de kjenner kanskje også til mer av den nyere historien til Høytorp også?

_________________
--
Tommy


18 Jul 2010 19:41
Profile

Joined: 28 Aug 2007 14:57
Posts: 307
Location: Hedmark
lilje wrote:
FDI'ene hadde forresten meget liten oppsetting i fredstid, for mobilisering/krig hadde de mob-oppsatt et stabskompani og et sambandskompani pluss et antall offiserer til staben. På Østlandet tror jeg det var bare FDI 1 (Østre Oslofjord Forsvarsdistrikt) og FDI 3 (Vestre Oslofjord Forsvarsdistrikt) som var planlagt å operere fra fjellanlegg i krig, de øvrige (FDI 4, FDI 5 og FDI 6) tror jeg ikke hadde det (dvs. SOFA, Stor-Oslo Forsvarsavsnitt, som var en underavdeling av FDI 4, ville operere fra fjellanlegg). Og jeg regner ikke med at de fjellanleggene som var planlagt brukt av FDI 1 og FDI 3 hadde noen bemanning i fredstid. Men det skulle være artig å vite hvor mye (eller lite) arbeid som var lagt inn på å forberede dette. Krigshovdkvarter for FDI 1 skulle altså være i gamle Høytorp fort (vedlikeholdt av Transportregimentet), mens FDI 3 hadde planlagt å benytte et anlegg Norges Bank hadde nær Kongsgårdsmoen ved Kongsberg.


Det er verdt å merke seg at Transportregimentet som holdt til på Høytorp fort på ingen måte hadde noe med vedlikeholdet på selve festningen eller nærforsvaret rundt å gjøre. Transportregimentet benyttet hovedsakelig garasjeanleggene samt en del av de ordinære bygningene i leirområdet. Og det var, i følge heftet vi fikk kjøpt, svært lite vedlikehold som ble gjort der også. Kun det mest kritiske vedlikeholdet ble gjort, med en del dårlige midlertidige løsninger. Dette merkes på bygningene i dag. Selve hovedfortet ble ikke benyttet av transportregimentet, og dette ble da i stor grad overlatt til seg selv. Fortet ble benyttet som ammunisjonslager, så ble det stridshovedkvarter for styrker i Østfold osv. Guiden fortalte oss at de (Foreningen for Høytorp fort) var der da fortet ble nedlagt som hovedkvarter, og de så hvor mye utstyr som ble flyttet ut i plomberte kasser osv.
I tilegg til selve hovedkvarteret i fjellet, var det også et mob-lager i anlegget som hadde en betydelig mengde ammunisjon liggende klart. Vil også annta at mobiliseringsvåpen også ble lagret der i forbindelse med ammu-lageret. Dette ammunisjonslageret har i dag blitt til et flott lite kompakt museum, og er det eneste rommet som i dag har fungerende avfuktning.

Som Tommy sier, så var det mange spor etter større og mindre endringer som var gjort i fjellanlegget i forbindelse med endret bruk igjennom årene. Støpte vegger var tatt ned, noen nye hadde blitt satt opp, noe av anlegget hadde vært murt helt igjen, masse opprinnelige lettvegger i tre var fjernet for å få rommene større og mere egnet til ammunisjonslagre osv.
Foreningen forsøker å få satt vegger osv tilbake i opprinnelig stand. Men det er en betydelig jobb. De vil også prøve å fp i stand et fungerende ventilasjonsanlegg basert mest mulig på det opprinnelige anlegget, som viste seg absolutt å fungere best. Litt spesiellt med fortet, er at det var gassikret allerede fra starten, med overtrykk i fjellanlegget osv. Litt artig med tanke på at anlegget er fra rundt 1917.


18 Jul 2010 21:28
Profile

Joined: 28 Aug 2007 14:57
Posts: 307
Location: Hedmark
TommyG wrote:
Mulig en omvisning på Trøgstad kunne besvart en del spørsmål? Der er det jo i mye større grad tidligere befal fra Nike-batteriet som er aktive i foreningen, og de kjenner kanskje også til mer av den nyere historien til Høytorp også?


Guiden vår nevnte at Nike-folket på Trøgstad hovedsakelig konsentrerte seg om NIKE, og ikke om fortets øvrige eldre historie, men det er uansett verdt å spørre de direkte.
En omvisning på Trøgstad frister veldig. Å få se fjellanleggene der hadde vært moro. Virker som om hovedfortet på Trøgstad (det som sist ble benyttet som sprengstofflager av et sivilt eksplosiv-foretak) fortsatt er stengt av. Men kansje en kunne fått "spesialtillatelse" til å komme inn der også, hvis det ikke er i bruk til noe, hvis vi nevner hvor vi kommer fra og vi representerer en gruppe med genuine interesser for dette.


18 Jul 2010 21:34
Profile
Site Admin
User avatar

Joined: 26 Dec 2007 22:12
Posts: 2653
Location: Ullensaker
marius wrote:
TommyG wrote:
Mulig en omvisning på Trøgstad kunne besvart en del spørsmål? Der er det jo i mye større grad tidligere befal fra Nike-batteriet som er aktive i foreningen, og de kjenner kanskje også til mer av den nyere historien til Høytorp også?


Guiden vår nevnte at Nike-folket på Trøgstad hovedsakelig konsentrerte seg om NIKE, og ikke om fortets øvrige eldre historie, men det er uansett verdt å spørre de direkte.


Joda, men jeg tenkte i og med at dette jo ikke er snakk om den eldre historien, men ting som formodentlig skjedde samtidig med at de tjenestegjorde på NIKE-batteriet ved Trøgstad. Spørsmålet er vel bare hvor mye kommunikasjon det var mellom de avdelingene som holdte til ved Trøgstad, og de som holdte til ved Høytorp. Det var vel ikke bare forskjellige avdelinger, men forskjellige våpengrener, så det spørs vel hvor mye kontakt det var mellom de. :)

_________________
--
Tommy


18 Jul 2010 21:55
Profile

Joined: 28 Aug 2007 14:57
Posts: 307
Location: Hedmark
TommyG wrote:
marius wrote:
TommyG wrote:
Mulig en omvisning på Trøgstad kunne besvart en del spørsmål? Der er det jo i mye større grad tidligere befal fra Nike-batteriet som er aktive i foreningen, og de kjenner kanskje også til mer av den nyere historien til Høytorp også?


Guiden vår nevnte at Nike-folket på Trøgstad hovedsakelig konsentrerte seg om NIKE, og ikke om fortets øvrige eldre historie, men det er uansett verdt å spørre de direkte.


Joda, men jeg tenkte i og med at dette jo ikke er snakk om den eldre historien, men ting som formodentlig skjedde samtidig med at de tjenestegjorde på NIKE-batteriet ved Trøgstad. Spørsmålet er vel bare hvor mye kommunikasjon det var mellom de avdelingene som holdte til ved Trøgstad, og de som holdte til ved Høytorp. Det var vel ikke bare forskjellige avdelinger, men forskjellige våpengrener, så det spørs vel hvor mye kontakt det var mellom de. :)


Ja, det var jo to helt forskjellige avdelinger, med tanke på forsvarsgren, samt at Nike var en stående skarp avdeling, noe en kansje ikke kan si at gjengen med lastebil-sjåfører på Høytorp var :o . Hovedkvarteret i fjellanlegget på Høytorp var vel heller ikke bemannet i fredstid, selv om alt sikkert lå klart av sambandsutstyr osv. Det var vel et rent mob-anlegg, sikkert med besøk av en "vaktmester" for sjekk av utstyr, ammunisjonslager osv. Kansje personell fra Transportregimentet hadde vaktrunder der oppe? Telle hengelåser, kjenne at avfuktere går osv... PDT_Armataz_01_14

Men siden de lå SÅ tett på hverandre, og kansje Nike-gjengen benyttet seg av transporttjenester fra Høytorp innimellom, så kansje de kjenner litt til hverandre. Ike godt å si hvordan eventellt samarbeid var i forbindelse med større øvelser osv.


18 Jul 2010 22:06
Profile

Joined: 02 Jan 2008 17:44
Posts: 663
Location: Oslo
TommyG wrote:
marius wrote:
TommyG wrote:
Mulig en omvisning på Trøgstad kunne besvart en del spørsmål? Der er det jo i mye større grad tidligere befal fra Nike-batteriet som er aktive i foreningen, og de kjenner kanskje også til mer av den nyere historien til Høytorp også?


Guiden vår nevnte at Nike-folket på Trøgstad hovedsakelig konsentrerte seg om NIKE, og ikke om fortets øvrige eldre historie, men det er uansett verdt å spørre de direkte.


Joda, men jeg tenkte i og med at dette jo ikke er snakk om den eldre historien, men ting som formodentlig skjedde samtidig med at de tjenestegjorde på NIKE-batteriet ved Trøgstad. Spørsmålet er vel bare hvor mye kommunikasjon det var mellom de avdelingene som holdte til ved Trøgstad, og de som holdte til ved Høytorp. Det var vel ikke bare forskjellige avdelinger, men forskjellige våpengrener, så det spørs vel hvor mye kontakt det var mellom de. :)


Det tror jeg du har helt rett i. Det er nok ikke særlig sannsynlig at de som tjenestegjorde på Luftforsvarets stående Nike-batteri på Trøgstad varde (bortsett fra hvis noen hadde hatt et helt spesielt behov) visste hva en hæravdeling (IR 1/FDI 1, fra 1993 ØR) hadde planlagt å bruke (en del av) Høytorp fort til ved mobilisering. Som sagt var det nok overhodet ingen fredstidsbemanning, bemanning etter mobilisering ville bestå av et FDI-staben, stabskompani og et sambandskompani, dvs. 200-300 mann totalt (men en god del av sambandskompaniet ville nok bli spredd rundt i fylket). Stabskompaniet ville ha en nærforsvarstropp, i tillegg ville det sikkert være disponert en HV-avdeling til nærforsvaret (en eller flere tropper, muligens opp til et helt HV-område). Det er sannsynlig at FDI-staben, stabskompaniet og muligens også sambandskompaniet hadde sitt mobiliseringslager inne på Høytorp fort.


18 Jul 2010 23:14
Profile
User avatar

Joined: 14 Jun 2010 13:06
Posts: 23
Hei.

Det var Østfold Regiment som hadde ansvaret for fjellanlegget på Høytorp fort, og det var folk fra Fredrikstad som sto for at innhold i mobsentralen for DKØ osv. var i orden. Altså IKKE Transportregimentet. Rundt 1992 ble nødutgangen brudt opp, og fjellanlegget sto åpent i en lengre periode (ca en måned) før dette ble oppdaget, så tilsynet var vel litt så som så! Dette var selvfølgelig til glede for alle små nyskjerrige gutter, som tok med seg diverse trykk og reglementer som minne. Det folk ikke visste var at det frem til 1994 også var lagret et millionbeløp i kontanter der hvor Foreningen for Høytorp fort nå har sin utstilling. Dette for å ha tilgang på kontanter i tilfelle mobilisering og krig. Det var ikke instalert alarm der da.

Jostein


31 Aug 2010 0:40
Profile

Joined: 13 Oct 2008 18:32
Posts: 1061
Location: Fredrikstad
Snublet tilfeldighvis over disse mens jeg søkte etter noe annet.

http://www.smaalensveven.no/Modules/the ... y.ID=26572

http://www.forthoytorp.com/doks/historikk.htm

MVH Morten C.

_________________
MVH Morten C.


09 Sep 2010 22:01
Profile
User avatar

Joined: 26 Jul 2013 13:50
Posts: 340
Location: Sarpsborg
Jeg var en tur på Høytorp fort for to dager siden og tok litt bilder. Det er anleggsarbeider der for tiden, så man blir holdt litt på "utsiden", men får komme meg på en omvisning til våren/sommeren! :)

http://blog.kak.net/2014/02/20/hoytorp-fort-i-hdr/


20 Feb 2014 15:44
Profile WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 57 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF