Troms

Mange av kystfortene i fylket er gruppert rundt Trømsø by og spesielt Lyngen som ble den nye tyske forsvarslinjen mot de russiske styrker på slutten av 1944.

Kystfort i Troms


21752850