Page 1 of 1

Ørland Hovedflyplass. Regelbauten, Atlantic Wall -Klær

Posted: 12 Jul 2019 23:56
by Erik H
Da har jeg tre "nye" produkter på krigsbunkeren.no Den første er Ørland Hovedflyplass, en stor bok (416 sider) som kom ut i 2004. Har kommet over en eske, så dette kan bli siste gang denne blir lagt ut for salg. Den andre er Rudi Rolf sin håndbok "Atlantic wall typology" som omhandler alle Regelbau bunkere (432 sider). Et must for den som er på bunkertur. Tredje er et nytt opplag av "hefte fjell festning. Jeg har laget en video som presenterer alle sammen. + Nå er det igjen mulig å bestille Team kystfort klær

https://youtu.be/1lOkZlBDWDc

www.krigsbunkeren.no