MKB 2-512 Grøtsund

Mange av kystfortene i fylket er gruppert rundt Trømsø by og spesielt Lyngen som ble den nye tyske forsvarslinjen mot de russiske styrker.

Moderators: Stutzpunkt, KOS

Post Reply
Vevang
Posts: 818
Joined: 06 Aug 2007 20:13

MKB 2-512 Grøtsund

Post by Vevang »

MKB 2-512 Grøtsund var oppsett med fire 10,5 cm SKC-32 i ubåtlavett,skuddvidde 13200 meter.
Info Tyske kystfort i Norge JEF. Mer info der :)

Bildene får tale for seg :rodme:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Dag Helge
Posts: 3
Joined: 21 Apr 2006 11:42
Location: sunnhordaland

Re: MKB 2-512 Grøtsund

Post by Dag Helge »

Var på GRØF i 1990-1991 og jammen er det blitt gjengrodd.. Litt få bilder til å kunne kjenne meg helt igjen. Ser ut til å være utkikken til minegutta det ene bildet.
Kongen sin seng har nok med at halve styrken ble kalla kongen, og det andre for dronningen. Var et beredskapsfort fram til ca -92 og da måtte alltid halve besetningen på fortet være tilgjengelig.
User avatar
Natter
Posts: 6300
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: MKB 2-512 Grøtsund

Post by Natter »

Dag Helge wrote:Kongen sin seng har nok med at halve styrken ble kalla kongen, og det andre for dronningen.
Benevnelse på vaktskvartene ved to-vaktsystem (benyttet på fortene under beredskapsperioden). Ellers er det mer vanlig med tre-vaktsystem på de fleste fartøyene feks, som da beregnes hhv rødt, blått og hvitt vaktskvarter.
User avatar
Natter
Posts: 6300
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: MKB 2-512 Grøtsund

Post by Natter »

Kartskisse:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Informasjon som ikke deles, går tapt!
Post Reply

Return to “TROMS”