TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Tyske kystfort i Finnmark 1940 - 1944. Da de tyske styrkene trakk seg tilbake fra Russland ble alle kystfortene nord for Skjervøy destruert. Mange av kystfortene kom også i harde kamper før tilbaketrekningen.

Moderators: Stutzpunkt, KOS

User avatar
Kvarven
Posts: 959
Joined: 25 Apr 2011 18:33
Location: Bergen

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by Kvarven »

Se der ja, takk. :)
J E F
Posts: 720
Joined: 09 Nov 2007 23:12
Location: Bjugn

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by J E F »

Natter wrote:
J E F wrote:I statustrapporten for kystartilleri i Seekommandant Kirkenes sitt område pr 1. september 1944, står det om disse torpedobatteriene: To torpedobatterier er under planlegging. Materiell til ett batteri er transportklart i Tyskland, og ett er under transport.
Natter wrote:Interessant info. Kjøper ikke helt teorien om trippelrør i nevnte rapport dog: Fundamentene i batteriet og bredden på åpningen tilsier heller et fastmontert dobbeltrør (dog stiller jo det noen spørsmål ift. hvilken form for taktikk man la opp til, og for den saks skyld: Hvilke torpedoer man så for seg å benytte).
Fant dette utsnittet som jeg mener ble lagt opp i en annen tråd (ErikE?). Klarer ikke å tyde/ forstå teksten, så håper noen kan prøve seg på en oversetting...
Klarer å se at det angis forventet ferdigstilling om en mnd, og planlagt med 3 rør, men igjen: Sistnevnte rimer overhodet ikke med fundamentene man ser avbildet fra de to batteriene.
Mener å tyde ordet "lenkung" sist i første linje (?), og det kan jo gi grunnlag for spekulasjoner ift. torpedotype som skulle benyttes fra fastmonterte rør...
Meldingen lyder: Je 1 Torpedobatt (o) zu 3 Rohren geplant. Fertigstellung in einigen Monaten wegen Schwierigheiten Lenkung. Komm.. Adm. Norwegen veranlasst Bau.

Det betyr: Hver (sted) ett torpedobatteri (o= ortsfest, dvs fastbygd) planlagt. Fullføring i løpet av noen måneder (dvs et signal om at dette ikke vil bli utført umiddeelbart) på grunn av problemer med styring (dvs prosjektstyring/prosjektkoordinering - få tak i materiell, forsendelse av dette etc). Adm Norwegen initierer (underforstått: fortifikatorisk) utbygging.

På et noe senere tidspunkt blir imidlertid utbyggingen konkretisert til at det skal installeres 2 stk doble S-boot rør på hvert av batteriene, og dette følges opp med bygging av bunkere med 2 utskytningsåpninger på hvert sted.
JEF
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by Natter »

J E F wrote:Det betyr: Hver (sted) ett torpedobatteri (o= ortsfest, dvs fastbygd) planlagt. Fullføring i løpet av noen måneder (dvs et signal om at dette ikke vil bli utført umiddeelbart) på grunn av problemer med styring (dvs prosjektstyring/prosjektkoordinering - få tak i materiell, forsendelse av dette etc). Adm Norwegen initierer (underforstått: fortifikatorisk) utbygging.
Mange takk! Jeg tolket mao. "styring" rett, men det er åpenbart forskjell på prosjektstyring og torpedostyring... PDT_Armataz_01_18
J E F wrote:På et noe senere tidspunkt blir imidlertid utbyggingen konkretisert til at det skal installeres 2 stk doble S-boot rør på hvert av batteriene, og dette følges opp med bygging av bunkere med 2 utskytningsåpninger på hvert sted.
Flott med bekreftelse på det. Sånn for ordens skyld: Det fantes vel ikke doble S-boot rør, så det må da være snakk om 2 x 2 enkle rør..?

Lurer stadig på dette med torpedokontroll gitt at de planla fastmonterte rør uten mulighet for å endre utskytningskurs. Skuddretning er omtrent rett over fjorden som er ca. 2km bred på dette punkt. Gir jo kort engasjementstid og mindre mulighet for reaksjon/unnamanøvrig fra målets side, men også lite tid til å lade om med ny salve mt. rettskudd. Forvinklet rettskudd er naturligvis en mulighet og tillater å engasjere tidligere (dog begrenset mtp. anslagsvinkel). LUT-torpedoer er vel derfor mer sannsynlig mtp. engasjement før passering av batteriet? (ser av dokumenter jeg har lest at tyskerne vektla LUT stadig mer utover i krigen). De allierte rangerte for øvrig også LUT foran akustisk søker som de to mest banebrytende områder innen utvikling av torpedovåpenet fra tysk side under krigen (en vil muligens se litt anderledes på dette i dag dog).
J E F
Posts: 720
Joined: 09 Nov 2007 23:12
Location: Bjugn

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by J E F »

Natter wrote:
J E F wrote:Det betyr: Hver (sted) ett torpedobatteri (o= ortsfest, dvs fastbygd) planlagt. Fullføring i løpet av noen måneder (dvs et signal om at dette ikke vil bli utført umiddeelbart) på grunn av problemer med styring (dvs prosjektstyring/prosjektkoordinering - få tak i materiell, forsendelse av dette etc). Adm Norwegen initierer (underforstått: fortifikatorisk) utbygging.
Mange takk! Jeg tolket mao. "styring" rett, men det er åpenbart forskjell på prosjektstyring og torpedostyring... PDT_Armataz_01_18
J E F wrote:På et noe senere tidspunkt blir imidlertid utbyggingen konkretisert til at det skal installeres 2 stk doble S-boot rør på hvert av batteriene, og dette følges opp med bygging av bunkere med 2 utskytningsåpninger på hvert sted.
Flott med bekreftelse på det. Sånn for ordens skyld: Det fantes vel ikke doble S-boot rør, så det må da være snakk om 2 x 2 enkle rør..?

Lurer stadig på dette med torpedokontroll gitt at de planla fastmonterte rør uten mulighet for å endre utskytningskurs. Skuddretning er omtrent rett over fjorden som er ca. 2km bred på dette punkt. Gir jo kort engasjementstid og mindre mulighet for reaksjon/unnamanøvrig fra målets side, men også lite tid til å lade om med ny salve mt. rettskudd. Forvinklet rettskudd er naturligvis en mulighet og tillater å engasjere tidligere (dog begrenset mtp. anslagsvinkel). LUT-torpedoer er vel derfor mer sannsynlig mtp. engasjement før passering av batteriet? (ser av dokumenter jeg har lest at tyskerne vektla LUT stadig mer utover i krigen). De allierte rangerte for øvrig også LUT foran akustisk søker som de to mest banebrytende områder innen utvikling av torpedovåpenet fra tysk side under krigen (en vil muligens se litt anderledes på dette i dag dog).
Ordlyden er "4 S-bootrohre G7a fest". Vil tro de var planlagt montert på en ramme av en eller annen type. Ser at hvert batteri skulle ha 12 reservetorpedoer.
En kilde oppgir at disse to batteriene ble anlagt fordi Hitler krevde disse batteriene, ikke som et operativt innspill fra ansvarlig myndighet. I en oversikt fra 43 skulle disse 2 batteriene være ferdig våren 44, noe som ikke skjedde. Det virker som om tyske myndigheter i område ikke la særlig vekt på disse batteriene, ref marineplanøvelsen i juni 44 og statusrapportene for kystartilleri. Så sent som pr 1. september 1944 heter det at de to batteriene er planlagt, materiell for ett underveis, mens materiell for det andre er i Tyskland.
JEF
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by Natter »

J E F wrote:Ordlyden er "4 S-bootrohre G7a fest". Vil tro de var planlagt montert på en ramme av en eller annen type. Ser at hvert batteri skulle ha 12 reservetorpedoer.
Ok. Man planla i alle fall å få ut minst 3-4 salver da.
J E F wrote:En kilde oppgir at disse to batteriene ble anlagt fordi Hitler krevde disse batteriene, ikke som et operativt innspill fra ansvarlig myndighet.
Interessant! Nå detaljstyrte jo han mye rart, men det må jo ha vært en grunn til det kravet - formodentlig at han mente det var et effektivt våpen?
J E F wrote:Så sent som pr 1. september 1944 heter det at de to batteriene er planlagt, materiell for ett underveis, mens materiell for det andre er i Tyskland.
Mener å ha sett et sted at det var satt opp rør på en pram under byggingen av Siebruniemi-batteriet? Mulig det var i jubileumsboken for KA's undervannsforsvar (med bildet diskutert tidligere i tråden som neppe er derfra) dog, så da skal en kanskje ta det med en klype salt..?
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by Natter »

Slo meg nettopp at skissen i "Finnmark under Hakekorset" (Th. Gamst) ikke kan være riktig...
Ift. angitt utskytningsretning er inngangen feil plassert, og torpedohallene er definitivt for små (lengde på rør + torpedo = ca. 15m).

Hvis en flytter pilene som illustrerer utskytningsretning til de to hallene som går nedover blir skissen riktig:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
dolmen
Posts: 1383
Joined: 25 Jan 2008 8:03

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by dolmen »

Har sittet og kost meg med innleggene deres gutter og det er mye interessant lesning fra folk med kunnskap. :) Stadig noe nytt å lære.
Dolmen.
User avatar
dolmen
Posts: 1383
Joined: 25 Jan 2008 8:03

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by dolmen »

Torpedobatteriet i Rødberget sett fra sør.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Kvarven
Posts: 959
Joined: 25 Apr 2011 18:33
Location: Bergen

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by Kvarven »

Very nice picture! :bra:
User avatar
dolmen
Posts: 1383
Joined: 25 Jan 2008 8:03

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by dolmen »

Takk for det Kvarven. :) Det er ikke mange av vindusrutene som er hel lenger i anlegget. PDT_Armataz_01_18
Dolmen.
User avatar
dolmen
Posts: 1383
Joined: 25 Jan 2008 8:03

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by dolmen »

Her er et bilde som er tatt før det ble satt inn vinduer i åpningene.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
dolmen
Posts: 1383
Joined: 25 Jan 2008 8:03

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by dolmen »

Torpedobatteriet fra en annen vinkel.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
dolmen
Posts: 1383
Joined: 25 Jan 2008 8:03

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by dolmen »

I Torpedobatteriet har tyskerne satt spor etter seg på flere måter.Her er det en som har hatt det så travelt med å komme seg inn i anlegget at han ikke har hatt tid til å vente på at betongen har herdet. PDT_Armataz_01_14
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
dolmen
Posts: 1383
Joined: 25 Jan 2008 8:03

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by dolmen »

Vakkert murerarbeid. :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
sau
Posts: 6
Joined: 20 Feb 2008 9:58

Re: TORPEDOBATTERI RØDBERGET.

Post by sau »

Jon-Vegard wrote:Hehe. Artig! Hva slags vesen er det? :?
Det er et Lapp vesen PDT_Armataz_01_14
Post Reply

Return to “FINNMARK”