Lyngen-linjen

Mange av kystfortene i fylket er gruppert rundt Trømsø by og spesielt Lyngen som ble den nye tyske forsvarslinjen mot de russiske styrker.

Moderators: Stutzpunkt, KOS

Post Reply
Ole
Posts: 979
Joined: 03 Mar 2009 23:42
Location: Kragerø/Bjarkøy

Lyngen-linjen

Post by Ole »

Lyngenlinjen ble etablert i 1944 da lapplandsarmeen trakk seg tilbake fra Finland og etablerte en forsvarslinje fra Lyngenfjorden til Treriksrøysa. Tyskeren satte opp et stort antall dekningsrom fra kysten og til grensen. Det ble satt opp opptil 200 dekningsrom pr. km2 med plass til 8 mann i hver. I tillegg ble det satt opp luftvernstillinger.Dekningsrommene ble satt opp av russiske krigsfanger. Reisverket var av limtre, noe man kan se restene av flere steder. På fjellet mellom Skibotn og grensen kan man finne mange spor av både dekningsrom og teltplassene som krigsfangene ble henvist til.

Oppe i fjellsiden ovenfor Falsnes er et dekningsrom restaurert og brukes av turgåere som hvilebu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kurtbruvold
Posts: 1
Joined: 10 Sep 2011 22:01

Re: Lyngen-linjen

Post by kurtbruvold »

Langs med den opprinnelige Lyngenlinja ble "Frøy-utbygginga" iverksatt i 1982 med diverse bunkers- og festningsverk. Den samme situasjonen gjaldt en rekke kystfort, bl.a. Årøybukt og Breiviknes.

Nå vet vi imidlertid at situasjonen er slik at det er bevillget i størrelsesorden 85 mill NOK for å nedbygge Frøy-stillingene. Alle stillingene skal rives/støypes igjen.

Her kan vi virkelig snakke om bortkastede penger når det gjelder utbygging/oppgradering og nå sist nedbygging!
Jeg sitter omtrent med tårer i øynene når jeg ser og tenker på all den forsvarsnedleggelse som skjer.
Ole
Posts: 979
Joined: 03 Mar 2009 23:42
Location: Kragerø/Bjarkøy

Re: Lyngen-linjen

Post by Ole »

kurtbruvold wrote:Langs med den opprinnelige Lyngenlinja ble "Frøy-utbygginga" iverksatt i 1982 med diverse bunkers- og festningsverk. Den samme situasjonen gjaldt en rekke kystfort, bl.a. Årøybukt og Breiviknes.

Nå vet vi imidlertid at situasjonen er slik at det er bevillget i størrelsesorden 85 mill NOK for å nedbygge Frøy-stillingene. Alle stillingene skal rives/støypes igjen.

Her kan vi virkelig snakke om bortkastede penger når det gjelder utbygging/oppgradering og nå sist nedbygging!
Jeg sitter omtrent med tårer i øynene når jeg ser og tenker på all den forsvarsnedleggelse som skjer.
Frøy-anleggene er omtalt her:

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=1922
Ole
Posts: 979
Joined: 03 Mar 2009 23:42
Location: Kragerø/Bjarkøy

Re: Lyngen-linjen

Post by Ole »

De tydeligste sporene etter Lyngen-Linjen idag er restene av fangeleirene som var spredt over et stort område fra kysten og langt inn på fjellvidden mot Sverige og Finland. Her er bilder fra et område rundt tregrensen i en av dalførene. Akkurat her var to leire med ca 300 russiske fanger ved krigens slutt. I denne dalen var det 8 fangeleire totalt. Bildene er fra leirene Mallnitz og Gastein, oppkalt etter tyske vintersportssteder (!). Det er usikkert hvor mange russiske fanger som omkom her under krigen, men ved Mallnitz ble det funnet fire massegraver med tilsammen 143 døde. Obduksjoner viste at 81 døde av sult eller flekktyfus, 54 var skutt og 8 døde av mishandling. 3 fanger bar spor av kannibalisme.

(Bilder slettet)
Last edited by Ole on 23 May 2012 14:44, edited 1 time in total.
lilje
Posts: 677
Joined: 02 Jan 2008 17:44
Location: Oslo

Re: Lyngen-linjen

Post by lilje »

De planlagte (og utbygde med Frøy) norske forsvarslinjene fra den kalde krigen var så vidt jeg har forstått lagt en del annerledes enn de tyske fra 2. verdenskrig. Først og fremst var de tyske mer fremskutte på fjellet mot grensen mot Finland og Sverige, mens de norske hadde tyngdepunktet lenger tilbake (mot vest), dvs. nede i Skibotndalen og langs Storfjorden og på Balsfjordeidet.

Det var en hel mengde planer basert på forskjellige forutsetninger, men 6. divisjons plan Alfa 2 fra 1980-tallet er kanskje den mest interessante her. Den gjaldt utgruppering av norske styrker i det det var klart at hovedtrusselen kom som angrep gjennom Finland langs E8 (dvs. hvis det var klart at det ble brukt forholdsvis begrensede styrker i en amfibieinvasjon på kysten [Alfa 1 var mer en utgangsgruppering for å kunne forsvare seg mot alle alternativer, og hadde færre styrker i Lyngen-området]).

I Alfa 2 (planene var under stadig endring i detaljer, dette var fra første halvdel av 80-tallet) ville man operere med tre brigader i forsvar i Lyngen-området (man brukte ikke direkte brigadenavnene, da planene var generiske og ikke avhengig av noen spesiell brigade, hvilken brigade som ble plassert hvor ville kunne avhenge av hvem som var først ferdig mobilisert, hvem som rakk først frem fra Sør-Norge eller utlandet etc. Brigadene som først og fremst var aktuelle var Brig N, Brig 15 (mob-brigade fra Troms og Ofoten, klar på to døgn men var planlagt plassert disponert i området Ofoten-Hinnøya), Brig 5 (mob-brigade fra Østlandet som skulle flytransporteres til Bardufoss, klar på 2 døgn), Brig 13 (fra Trøndelag, skulle transporteres med fly, skip og på vei til Troms, klar i Troms på 7 døgn), AMF(L) (interalliert lett brigade som skulle flytransporteres, klar i Troms på 6 døgn) og UK/NL Landing Force (5th Commando Brigade med nederlandsk bidrag, klar i Troms på 7 døgn).

I Alfa 2 ville i Lyngen-området én brigade ("Skibotn-brigaden") være utgruppert i selve Skibotn-dalen (mest sannsynlig ville Brig N ha fått det oppdraget, eventuelt Brig 5), én brigade ("Frøy-brigaden") skulle utgrupperes sør for denne, mellom Skibotn og Tamokdalen. "Balsfjord-brigaden" ville utgrupperes vest for den ne igjen, på vestsiden av Lyngenfjellene og vest for Øvergård.

Ser man i detalj på utgrupperingen av "Frøy-brigaden" i Alfa 2, skulle den grupperes med en bataljon ("Storfjord-bataljonen") langs begge sider av Storfjorden (på vestsiden i tilfelle sovjetiske styrker krysset fjorden) mellom Falsnes på østsiden og Lyngsdalen på vestsiden og fjordbunnen/Hatteng, en bataljon ("Gåvda-bataljonen") på fjellet i området Govdajavri, øvre del av Kitdalen, Sørdalen og mot Breiddalen, og den siste bataljonen på eidet mellom Oteren og Øvergård, med et kompani oppe i Signaldalen.
User avatar
sundgot
Posts: 404
Joined: 05 Jan 2011 13:06

Re: Lyngen-linjen

Post by sundgot »

http://www.nordlys.no/nyheter/article6014819.ece
Den røde hær skulle stoppes av «Festung Lyngen», eller Lyngenlinja,
550 bunkere mellom den dype fjorden og grensen til Sverige.
Det jeg lurer på er om noen har funnet diverse våpen og slikt etter tyskerene.
Og om mer kankje ligger i gjen i bunkerene oppe på fjellet.

---

http://www.forsvarsforening.no/site/ima ... %20(2).pdf
Sommeren 1949 hadde Forsvarsstaben invitert tyske offiserer på general- og admiralsnivå,
blant annet viseadmiral Ciliax, marinesjefen i Norge under krigen og
generalmajor von Losberg, sjef for operasjonsavdelingen til general Falkenhorst til samtaler i Oslo.
Møtet mellom de norske og tyske offiserene måtte naturlig nok foregå under den største form for diskresjon.
:shock:
Ole
Posts: 979
Joined: 03 Mar 2009 23:42
Location: Kragerø/Bjarkøy

Re: Lyngen-linjen

Post by Ole »

Midt på åskammen kan ses minst ti tyske bunkere, sprengt inn i bakken.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Natter
Posts: 6300
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: Lyngen-linjen

Post by Natter »

Informasjon som ikke deles, går tapt!
Post Reply

Return to “TROMS”