HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne fort)

Området som kystfylkene Telemark, Vestfold og Østfold. Oslofjorden var viktig for tyskerne som en viktig konvoirute til kontinentet (bl.a Frederikshavn, Danmark) derfor ble det opprettet mange kystfort langs Oslofjorden for å beskytte ruten.

Moderators: Stutzpunkt, KOS

runeaa
Posts: 5
Joined: 18 Sep 2012 14:15

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by runeaa »

lilje wrote:Det var meget bra du nevnte "1979"! Der står jo stadig 15 cm kanonene, og de ligger nøyaktig på de posisjonene. Det var en flott opplysning! De flyfotoene er forresten klart ikke fra 1979, men fra ca. 1960. Litt lenger vest, på Nøtterøy, kan man se nye Herstad skole, som sto ferdig i 1958, men det ser ut som om skolegården ikke er helt ferdig ennå. Mine foreldre bygde hus rett ved skolen som sto ferdig i 1965, og det er ingen antydning til det på fotoet. Så en gang mellom 1958 og 1964 må de flyfotoene være fra.
Kartene som er nevnt som "1979" på 1881.no er egentlig fra et datasett som heter "Vestfold 1959-1979", altså en samling av mye rart fra kartverkets arkiver. Det vises med riktig navn om du går inn på "Historiske" på finn.no. 1881 forkorter bare prosjektnavnene noe mer enn finn.
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by Natter »

lilje wrote:OK, forstår jeg det riktig at hvis BODIL (eller annet optisk system basert på eks-tysk peilesøyle) ble brukt som reservesystem, så gikk ikke dataene fra det til KARI-datamaskin og derfra til kanonene, men via egen separat datamaskin som beregnet skytedata og sendte det til kanonene utenom KARI-systemet, slik at det ble to helt separate ildledningssystemer?
BODIL var jo et autonomt system med egne sensorer (peiling/avstand), databeregner og indikatorer for innstilling av elevasjon/peiling på den enkelte kanon. Systemet kunne også levere data til andre systemer (vi hadde feks BODIL på målestasjonen på Korshamn, som leverte måldata til TOKE71).
Informasjon som ikke deles, går tapt!
lilje
Posts: 683
Joined: 02 Jan 2008 17:44
Location: Oslo

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by lilje »

Natter wrote: Mht 75mm TK
6 meter ned i fjellet hørtes lite ut for meg, uten at jeg har detaljkjennskap til disse konstruksjonene utover å ha vært inne i flere?Avslutningsvis kunne jo evt Forsvarsbygg sitt prosjekt "Den kalde krigens kulturminner" vært nevnt, hvor man pd har avtale med Tønsberg Forsvarsforening om drift av det fredete museumsanlegget og museal formidling av historikken til kystfortene med 75mm Bofors som hovedvåpen.
Mange takk! Jeg har bare vært i en 75 mm TK, den som er museumsgjenstand på Bolærne. Min "mavefølelse" var at at det var dypere enn 6 meter fra kanonen ned til bunnen, men det er vanskelig å si når man står der. Det var fra "Klar til strid" jeg tok 6 meter.

Prosjektet burde vært nevnt, men de ser det når de kommer. Den ene gangen jeg var på Tønsberg Forsvarsforenings omvisning ble jeg litt skuffet over at guiden sa noen ting som var åpenbart feil, men jeg ville ikke være kverulant i en gruppe turister. For det første fortalte han på spørsmål at under den kalde krigen var fortet på full krigsbemanning i fredstid, at det ikke var oppsatt mobiliseringsmannskaper til fortet og at den fulle krigsoppsettingen var på ca. 160 mann. Videre la han ut om RANDI-anlegget, at det var bygget på Bolærne tidlig på 1980-tallet, mens det i følge alt annet jeg har lest ble fyttet fra annet fort på 1990-tallet.

Forresten, angående fredsoppsetning og krigsoppsetning på Bolærne, hvilke våpen/systemer hadde full bemanning i fredstid, og hvilke trengte mobilseringsmannskaper for å bli fullt operative (både kommando/ildledelse, sjøfront, landfront og luftvern)? La oss si på 1970/1980-tallet.

Et spørsmål til: Anlegget på Skarvesete, for det første, ca. hvor stor var KOP for det, og var det normalt bemannet i fredstid?
lilje
Posts: 683
Joined: 02 Jan 2008 17:44
Location: Oslo

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by lilje »

Beklager min voldsomme nysgjerrighet, men jeg har et spørsmål til: Hvilken grad hadde gruppesjef og fortssjef?
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by Natter »

lilje wrote:Prosjektet burde vært nevnt, men de ser det når de kommer. Den ene gangen jeg var på Tønsberg Forsvarsforenings omvisning ble jeg litt skuffet over at guiden sa noen ting som var åpenbart feil, men jeg ville ikke være kverulant i en gruppe turister. For det første fortalte han på spørsmål at under den kalde krigen var fortet på full krigsbemanning i fredstid, at det ikke var oppsatt mobiliseringsmannskaper til fortet og at den fulle krigsoppsettingen var på ca. 160 mann. Videre la han ut om RANDI-anlegget, at det var bygget på Bolærne tidlig på 1980-tallet, mens det i følge alt annet jeg har lest ble fyttet fra annet fort på 1990-tallet.
Kjenner ikke alle i foreningen, men jeg vet at de sentrale aktørene er tidligere Hær-offiserer, så detaljkunnskapene om KA er kanskje ikke på topp...
lilje wrote:Forresten, angående fredsoppsetning og krigsoppsetning på Bolærne, hvilke våpen/systemer hadde full bemanning i fredstid, og hvilke trengte mobilseringsmannskaper for å bli fullt operative (både kommando/ildledelse, sjøfront, landfront og luftvern)? La oss si på 1970/1980-tallet.
Minefeltet var så vidt jeg vet oppsatt som beredskapsavdeling, og drev utdanning til mobforsvaret frem til Herdla øvingsfort ble oppsatt i 1994 (overtok da denne oppgaven for hele KA). Besetningen i minefelt på beredskapsfortene var så vidt jeg vet nær fulltallig i motsetning til nærforsvar/luftvern, ABC, ingeniør osv.
Et mulig unntak er at lyskasterlaget lanskje ikke var fulltallig (det var i alle fall tilfelle med torpedobatteriene, hvor det også kom et par ekstra mann i klargjøringsgjengen til torpedohallaget). Dette varierte nok mellom distriktene/fortene, så du må nok sjekke detaljplaner for Bolærne for sikre data.
Last edited by Natter on 23 Aug 2018 14:30, edited 1 time in total.
Informasjon som ikke deles, går tapt!
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by Natter »

lilje wrote:Beklager min voldsomme nysgjerrighet, men jeg har et spørsmål til: Hvilken grad hadde gruppesjef og fortssjef?
Vet ikke eksakt for Bolærne, og mulig dette varierte fra sted til sted og i tidsepoker, men jeg har i alle fall sett gruppesjef som kommandørkaptein og fortssjef på tilksvarende fort som orlogskaptein (noen mindre fort hadde kapteinløytnant som sjef, i alle fall i fredsoppsetning).
Informasjon som ikke deles, går tapt!
lilje
Posts: 683
Joined: 02 Jan 2008 17:44
Location: Oslo

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by lilje »

:bra:
User avatar
BSKA77
Posts: 42
Joined: 20 Jul 2009 0:23
Location: Trøgstad

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by BSKA77 »

lilje wrote:OK, forstår jeg det riktig at hvis BODIL (eller annet optisk system basert på eks-tysk peilesøyle) ble brukt som reservesystem, så gikk ikke dataene fra det til KARI-datamaskin og derfra til kanonene, men via egen separat datamaskin som beregnet skytedata og sendte det til kanonene utenom KARI-systemet, slik at det ble to helt separate ildledningssystemer?
Helt riktig!
PARATUS AD PROELIUM
Klar til strid
ludvig
Posts: 255
Joined: 20 Mar 2008 12:18

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by ludvig »

Hei ,
Lite bidrag :
Bolærne fikk en provisorisk bevæpning ferdig pr 17. februar 1917 :
2 x 12 cm L/30 Bofors fra Desidera og Nornen
2 x 12 cm L/35 Krupp fra Nordstjernen
Nesten samtidig kom 4 x 12 cm L/44 Nordenfelt ( produsert av Cockerill )
tatt fra monitor Thrudvang og Thor
Klar til strid side 127
Zeiner - Gundersen side 146

Fra NRKs filmavis arkiv :
- 1945 uke 44 Mellom Bolærne , fangeleir brennes
- 1953 uke 33 Bolærne froskemannsutdannelse
- 1953 uke 36 Bolærne , miltærøvelse , direkte link :

https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/FMAA ... 953#t=1m6s

ludvig
meteor
Posts: 96
Joined: 26 Jun 2012 21:35
Location: Askøy

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by meteor »

Natter wrote: Optisk peiling med PEST og LEST var så vidt jeg kan erindre hovedmetode også etter at vi fikk EO rundt 1980.
I betjeningsreglementet fra 1990 (SEP-550(A)) er bruk av PEST og LEST oppført som RESMET 1.
Med vennlig hilsen Meteor
lilje
Posts: 683
Joined: 02 Jan 2008 17:44
Location: Oslo

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by lilje »

ludvig wrote:Hei ,
Lite bidrag :
Bolærne fikk en provisorisk bevæpning ferdig pr 17. februar 1917 :
2 x 12 cm L/30 Bofors fra Desidera og Nornen
2 x 12 cm L/35 Krupp fra Nordstjernen
Nesten samtidig kom 4 x 12 cm L/44 Nordenfelt ( produsert av Cockerill )
tatt fra monitor Thrudvang og Thor
Klar til strid side 127
Zeiner - Gundersen side 146

Fra NRKs filmavis arkiv :
- 1945 uke 44 Mellom Bolærne , fangeleir brennes
- 1953 uke 33 Bolærne froskemannsutdannelse
- 1953 uke 36 Bolærne , miltærøvelse , direkte link :

https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/FMAA ... 953#t=1m6s

ludvig
Takk for at du gjorde oppmerksom på "Norsk artilleri gjennom 300 år". Jeg er litt forvirret når det gjelder 12 cm kanonene. Jeg kan ikke se at "Klar til strid" nevner noe annet enn fire 12 cm kanoner på Bolærne under og etter 1. verdenskrig. "Norsk artilleri gjennom 300 år" snakker om først fire og så fire til, men snakker senere bare om fire kanoner. Kan de fire første ha blitt byttet ut md de fire siste, eller hva skjedde her?
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by Natter »

meteor wrote:I betjeningsreglementet fra 1990 (SEP-550(A)) er bruk av PEST og LEST oppført som RESMET 1.
:bra:
Bidro i arbeidet med den utgaven av SEP-550 (og tilsv SEP-546 for torpedobatteriene) på KNM Tordenskjold i sin tid.

Får vel scanne den, slik at en slipper å stole på en sviktende hukommelse... ;-)
Informasjon som ikke deles, går tapt!
User avatar
Natter
Posts: 6334
Joined: 25 Feb 2007 18:51
Location: Bergen

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by Natter »

Natter wrote:I papierer jeg fant på RA i forrige uke fremgikk det at det fra 1958-59 skulle etableres gruppeko på Bolærne, siden fortet skulle overta denne rollen fra Rauøy.
Avfotograferte veldig lite relatert dette pga tidsnød, men nå fant jeg et skriv (vedlagt).
Natter wrote:Mht det kontrollerbare minefeltet
FYI: Ser av div korrespondanse at man ikke begynte byggingen av minestasjonen før på nyåret 1960, så feltet var neppe lagt ut/operativt før rundt 1962/63?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Informasjon som ikke deles, går tapt!
User avatar
BSKA77
Posts: 42
Joined: 20 Jul 2009 0:23
Location: Trøgstad

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by BSKA77 »

lilje wrote:OK, forstår jeg det riktig at hvis BODIL (eller annet optisk system basert på eks-tysk peilesøyle) ble brukt som reservesystem, så gikk ikke dataene fra det til KARI-datamaskin og derfra til kanonene, men via egen separat datamaskin som beregnet skytedata og sendte det til kanonene utenom KARI-systemet, slik at det ble to helt separate ildledningssystemer?
Helt riktig!
PARATUS AD PROELIUM
Klar til strid
User avatar
BSKA77
Posts: 42
Joined: 20 Jul 2009 0:23
Location: Trøgstad

Re: HKB 8./980 Kongshavn og MKB 3./501 Bolaerne (Bolærne for

Post by BSKA77 »

lilje wrote:Forresten, angående fredsoppsetning og krigsoppsetning på Bolærne, hvilke våpen/systemer hadde full bemanning i fredstid, og hvilke trengte mobilseringsmannskaper for å bli fullt operative (både kommando/ildledelse, sjøfront, landfront og luftvern)? La oss si på 1970/1980-tallet.
Fredsoppsetningen varierte med hvilke stridsmidler det var behov for å utdanne mannskaper til i mob.oppsetningene rundt i landet. Normalt vekslet man mellom oppsetning på 75mm BTT og 127 mm BTT, og dermed også på hvilken Hovedmålestasjon (HMST) som ble oppsatt (RANDI eller KARI), det var også oppsetning på en RESMET, også dette tilpasset hvilket BT som var satt opp (BODIL eller MST-i). Mine var fullt oppsatt minus NF, LV og kanskje noe teknisk mannskap. LK/LV var oppsatt med bemanning til 2 LK eller 2 40mm LV, og de fikk opplæring på begge (Bemannet LK på kveld/natt og LV på dagtid).

Fortets mannskaper og befal var inndelt i følgende tropper:
- Kanontropp, med Batterioffiser som Trsj.
- Ildledertropp, med Ildledningsoffiser som Trsj.
- Minetropp, med Minestasjonssjef som Trsj.
- LK/LV-tropp, med LK/LV-leder som Trsj.
- Stabstropp, med Forsyningsoffiser som Trsj (her var alt fra kokker og kontorass. til Opsrom-betjening, Signalstasjonsbetj., Sambandspersonell og båtmannskap. Samt alt detalj-befal (TP/Mine, Maskin, Våpenverker, Forsyning, Intendantur, Elektro, Samband, Tannlege, Lege, Sykepleier, P-off/Adjutant).

Førstegangstjenesten var tidsmessig inndelt som følger:
3 mnd Rekruttskole, med grunnopplæring på kanon og enkel ildledning (normalt var dette på 105 mm kanon og BODIL).
3 mnd Oppsetningsperiode, med full opplæring på det stridsmiddel man var fordelt til. Denne perioden ble avsluttet med en Generalmønstring, der repr. fra de ulike skoler og fag-seksjoner i SFK kom og testet fortet på deres evne til å løse Beredskapsoppdraget.
3 mnd Fortsperiode med ordinær tjeneste og mye Øvingsaktivitet.
3 mnd Tilleggsutdannelse, med en miks av tjeneste på ordinært stridsmiddel, samt tilleggsopplæring i annen tjeneste. Dette kunne være Feltarbeider med videre utbygging av Fortets NF-stillinger og sperringer, eller det kunne være PI-tjeneste, eller det kunne være opplæring på BK, eller det kunne være regulært NF med fokus på MG og MITR.
Last edited by BSKA77 on 23 Aug 2018 18:54, edited 2 times in total.
PARATUS AD PROELIUM
Klar til strid
Post Reply

Return to “OSLOFJORDEN DIVISJONSOMRÅDE”